ACTUEEL

Medische gegevens blijven onderdeel van 'sleepwet'

Het is de Partij voor de Dieren niet gelukt om medische informatie uit de nieuwe Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) – ook wel de ‘sleepwet’ genoemd – te houden. Een motie daartoe kreeg op 21 november onvoldoende steun in de Tweede Kamer.

De Wiv geeft inlichtingen- en veiligheidsdiensten ruimere bevoegdheden geeft om, bijvoorbeeld via internet, informatie te vergaren. De wet is deze zomer door de Eerste Kamer gegaan. Artsenorganisaties KNMG en LHV zijn er fel op tegen, omdat de nieuwe wet het medisch beroepsgeheim kan schaden als de diensten hierdoor toegang krijgen tot ICT-systemen in de zorg.

Verschoningsrecht

De Partij voor de Dieren riep op om de zorgsystemen buiten de wet te houden. Dat kan als medische gegevens net zo worden behandeld als informatie van advocaten, die onder het verschoningsrecht valt. Maar de meeste partijen vinden die uitzondering niet nodig, zo meldt Medisch Contact. Artsen werken wel met vertrouwelijke informatie , maar anders dan bij advocaten of journalisten vormt die geen mogelijke bedreiging van onze democratische rechtsstaat – aldus de meerderheid in de Tweede Kamer.

Referendum

Of de Wiv uiteindelijk wordt doorgevoerd is nog niet helemaal zeker. In maart 2018 wordt er nog een raadgevend referendum over de nieuwe wet gehouden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top