ACTUEEL

Voorlopig geen concentratie geboortezorg Franciscus Gasthuis

De plannen van het Franciscus Gasthuis & Vlietland om de geboortezorg en kindergeneeskunde te concentreren op de locatie Franciscus Gasthuis zijn op de langere baan geschoven. Het ziekenhuis is tot de conclusie gekomen dat het inpandig verbouwen van deze locatie "niet afdoende bijdraagt aan de gestelde ambities en toekomstige ontwikkelingen".

Dit betekent dat er in 2018 en in 2019 bevallingen plaatsvinden in zowel Franciscus Vlietland in Schiedam als in Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Ook kinderen die één of meer nachten moeten worden opgenomen, kunnen in die periode in beide ziekenhuislocaties terecht.

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft te maken met een groei van het aantal patiënten door de sluiting van het Havenziekenhuis. Daarnaast neemt het aantal bevallingen jaarlijks toe. "Deze ontwikkelingen stellen ook bepaalde eisen aan de huisvesting, die vragen om een plan voor de lange termijn", aldus het ziekenhuis. Het Franciscus Gasthuis & Vlietlandplan verwacht dit plan in het eerste kwartaal van 2018 te hebben afgerond.

Concentratie

De raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland maakte begin 2016 bekend verschillende vormen van zorg te gaan concentreren op één van beide hoofdlocaties. Deze plannen betekenden onder meer de vestiging van een centrum voor integrale geboortezorg op de locatie Franciscus Gasthuis en de concentratie van klinische opnames van kinderen op deze locatie.

Verloskundigen en huisartsen in de omgeving van Schiedam en Vlaardingen kwamen in verweer tegen de plannen om de geboortezorg en kindergeneeskunde te concentreren. De verloskundigen vreesden onder meer dat patiënten te maken zouden krijgen met langere reistijden. Ook huisartsen in Westland, Schieland en Delfland maakten bezwaar tegen de herprofilering van de twee ziekenhuislocaties.

In gesprek

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland laat in een bericht op haar website weten te zullen investeren in de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde op beide ziekenhuislocaties. De zorg wordt verleend door één Franciscus-team dat op beide locaties werkzaam is. "Daarnaast blijven wij in gesprek met de verloskundigen in de regio en de kraamzorgorganisaties om samen vorm te geven aan integrale veilige geboortezorg", aldus het ziekenhuis.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top