Finance

Huisarts uit BIG-register geschrapt vanwege fraude

Huisarts Nadiq Kerimov in Lelystad is uit het BIG-register geschrapt vanwege fraude met declaraties. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft dinsdag het beroep van de huisarts tegen de tuchtklachten van zeven zorgverzekeraars verworpen.

Zorgverzekeraars VGZ, ASR, CZ, Menzis, ONVZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid hadden gezamenlijk tuchtklachten ingediend tegen de huisarts. Uit onderzoek van de verzekeraars was gebleken dat de arts stelselmatig veel meer zorg had gedeclareerd dan hij aan zijn patiënten leverde. Zo declareerde hij veel meer lange consulten dan hadden plaatsgevonden. Ook declareerde hij consulten die niet hadden plaatsgevonden.

In juni had het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle de tuchtklachten in eerste aanleg gegrond verklaard. Het tuchtcollege had de huisarts de zwaarste maatregel opgelegd: doorhaling van de inschrijving in het BIG-register. In hoger beroep heeft dit besluit standgehouden, schrijft ZN. De huisarts kan hierdoor zijn beroep niet meer uitoefenen.

De uitspraak in hoger beroep laat volgens de verzekeraars zien dat het indienen van tuchtklachten succesvol kan zijn. "Om goede zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden, is het nodig om frauderende zorgverleners het onmogelijk te maken om nog te declareren. Een zorgverlener die niet in het BIG-register staat kan niet declareren bij zorgverzekeraars."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top