HRM

Marente-topman bezorgd over kwaliteitsimpuls VVT

Marente-topman bezorgd over kwaliteitsimpuls VVT

Bestuursvoorzitter Gerrit Jan Vos van Marente maakt zich zorgen over de financiële injectie van 2,1 miljard euro bedoeld voor extra personeel in de verzorging, verpleging en thuiszorg. Met de eerste tranche van 435 miljoen euro is de sector nog lang niet uit de brand, aldus Vos.

"De 435 miljoen euro is het eerste deel van de 2,1 miljard euro die wordt uitgetrokken", stelt Vos. "Het is verbazingwekkend dat er nu al kritische vragen zijn over de noodzaak van de resterende 1,7 miljard."

Vos is niet gelukkig met het recente signaal van minister De Jonge. "De minister heeft onlangs laten weten dat het extra geld weer terug moet, indien niet aan allerlei eisen wordt voldaan. We zijn nog niet eens begonnen aan het nieuwe jaar. Natuurlijk moet het geld naar personeel, maar laten we hierover niet nieuwe bureaucratie ontstaan omwille van detail transparantie. Er wordt al veel verantwoord."

"De werkdruk onder verpleeghuispersoneel is torenhoog", stelt Vos. "Als Nederland persoonlijke zorg wil bieden aan de meest kwetsbare ouderen in verpleeghuizen voor de laatste periode van hun leven, dan hebben de verpleeghuizen de volledige 2,1 miljard keihard nodig voor extra zorgpersoneel. Dit bedrag is niet voor niets gebaseerd op de uitvoering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat het Zorginstituut Nederland heeft opgesteld."

Krapte

Marente, dat met 2600 medewerkers ouderenzorg  levert in de Bollenstreek, heeft de daad  bij het woord gevoegd en is bezig met het aantrekken van 90 nieuwe personeelsleden. "De werving is voor een groot deel al gerealiseerd", reageert Vos. "De meeste nieuwe medewerkers zijn helpende niveau 2 die veel praktisch werk verrichten en tevens liefdevolle zorg kunnen bieden. Verder zijn extra verpleegkundigen en een extra arts aangetrokken en hebben we extra opleidingsplaatsen georganiseerd."

Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt in het werkgebied van Marente nog niet tot grote problemen bij het werven heeft geleid, vormt dat wat Vos betreft geen garantie voor de toekomst . "Het perspectief is niet best, want door extra geld c.q. groei en door toenemende uitstroom van medewerkers met pensioen, zal de krapte verder toenemen. Marente investeert daarom op allerlei mogelijke manieren om een aantrekkelijk werkgever te zijn. Personeel-opleidingsbeleid en leiderschap worden dominante thema's in de komende jaren."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

pvdnieuwendijk

26 januari 2018

“beter laat dan nooit”
Het verheugd mij om te lezen dat Marente zich ten doel heeft gesteld op allerlei mogelijke manieren te investeren om een aantrekkelijk werkgever te zijn c.q. te worden. Er is een grote uitstroom van medewerkers die of stoppen en elders gaan werken of oudere medewerkers die er voor kiezen om vervroegd met pensioen te gaan. De afgelopen jaren is er op een aantal fronten een ontmoedigingsbeleid gevoerd althans zo wordt het ervaren door vele medewerkers.
Op gebied van scholing heeft Marente stappen gemaakt ( bijvoorbeeld e-learning, wat de borging is voor Marente !!) maar medewerkers die zich kwalitatief en effectief willen verbeteren en dus ook gekwalificeerd en geaccrediteerde scholing willen volgen of symposia willen bezoeken moeten zich eerst door allerlei lagen heen werken om gebruik te mogen maken van een scholingsbudget ( en ja die is er voor elk team), uren daarentegen worden niet of nauwelijks vergoed, alles in eigen tijd.
Eigen tijd is soms schaars, er wordt aan alle kanten een beroep gedaan op medewerkers en Marente denkt soms dat je als medewerker 24/7 bereikbaar bent en op vrije dagen altijd beschikbaar bent om te werken, ( mijn mobiele nummer is en blijft privé).
Je moet doorzettingsvermogen bezitten om op te komen voor je eigen belang en het algemene belang ( lees bewonersbelang). Het ieder jaar terugkomend probleem van de wettelijke en bovenwettelijke verlofuren opgenomen krijgen “ nee, er zijn nog te veel problemen om op te lossen in de vakantieperiode en jullie moeten zelf de diensten opvullen die door vakantieverlof van je collega’s open komen te staan” is de jaarlijkse reactie van de manager. Medewerkers worden onder druk gezet om structurele meeruren te werken tijdens vakantieperiodes ( en ja structurele meeruren mag je weigeren) Managers en ook HRM maken zich soms schuldig door uitspraken te doen die niet getoetst zijn of worden, en menig medewerker heeft alle vertrouwen over de inhoud van die uitspraken.
Ook moet je flink wat doorzettingsvermogen hebben om op te komen voor de bewonersbelangen en moeten er eerst riskante en/of gevaarlijke situaties zijn ontstaan of zelfs escalaties voordat de verzorgende gehoord wordt.
Bijvoorbeeld op locaties waarbij de nachtdienst bezet wordt door één verzorgende en zij vaak voor het dilemma staan “welke bewoner ga ik het eerst helpen of voor welke bewoner moet ik het risico nemen om eerst te laten vallen als er diverse sensors afgaan. Verzorgenden die hun afdeling ( vaak gesloten afdeling)moeten verlaten om op een andere afdeling hulp te bieden ( dit op grotere locaties waar de zwerfwachten wegbezuinigd zijn). Domotica kan mooi zijn, maar kan ook een vals gevoel van veiligheid geven.
Gelukkig zijn er geluiden (realisatie!!) dat deze locaties personeel erbij krijgen uit de toegezegde financiële injectie.
Ook fijn om te horen dat personeel-opleidingsbeleid en leiderschap dominante thema’s zullen zijn in het komende jaar.
Ik wens Marente een heel goed jaar toe en hoop dat zij de gestelde doelen kunnen bereiken en dat zij goed werkgeverschap kunnen tonen.
Waarvan acte.
Petra van den Nieuwendijk, Mobiel verpleegkundige Dienst

anoniem

28 januari 2018

Wat een treffende en mooie reactie Petra.Ik ben het helemaal met je eens en weet dat ik dit zeg namens vele collega’s.Ik ben al heel lang in dienst bij Marente en voel me onderhand uitgeknepen door de voorbeelden die jij benoemd.Ik stap dit jaar op.
Inderdaad neemt menigeen het voor lief wat managers en HRM zeggen en vele durven hier niet tegenin te gaan. Ik ken jou al heel lang en weet dat jij altijd hebt gestreden voor het bewonersbelang , je eigen belang ( en belangen van collega’s) en dat heeft altijd goede veranderingen en te herziene maatregelen opgeleverd!! Ik hoop dat jij nog lang blijft omdat er mensen moeten zijn die signalen blijven afgeven en zaken aan de kaak durven te stellen.
Ik heb niet het lef mijn naam te noemen.
Groet T..............
Anoniem

Top