Finance

Hoogleraar pleit voor meer transparantie zorg-bv's

Alle bedrijven die zich met zorgverlening bezighouden, zouden verplicht een jaarrekening moeten publiceren zodat de overheid goed in beeld krijgt waar er kan worden bezuinigd en hoe de zorgkosten beteugeld kunnen worden. Dit zegt Jeroen Suijs, hoogleraar accountancy aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, tegen het Financieele Dagblad (FD).

Jeroen Suijs heeft zich de afgelopen twee jaar verdiept in de financiën in de zorgsector. "Ik had niet gedacht dat je in de zorg zoveel kunt verdienen”, zegt hij tegen het FD. "Met name de kleinere zorginstellingen met een relatieve lage omzet laten vrij hoge winsten zien." De winsten van zorgaanbieders zijn lang niet altijd in beeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uit recent onderzoek van het FD is gebleken dat veel zorginstellingen zich aan het financiële toezicht weten te onttrekken door een constructie met een besloten vennootschap.

Suijs maakt zich hier zorgen om. "Een zorginstelling kan de zorgverlening uitbesteden aan een besloten vennootschap van dezelfde eigenaar. Die bv hoeft geen uitgebreide jaarrekening in te leveren, maar kan volstaan met een balans, zonder winst- en verliesrekening. Dan heb je als toezichthouder of als samenleving geen zicht op wat er financieel gebeurt."

Gemeenschapsgeld

"Ik vind dat alle zorginstellingen die bekostigd worden met gemeenschapsgeld verplicht moeten worden een vergunning van het ministerie te hebben. Ook de bedrijven waar de zorg aan uitbesteed wordt.” Als het aan Suijs ligt, moeten de bedrijven daarnaast een uitgebreid jaarverslag deponeren, met daarin minimaal een balans, de winst- en verliescijfers, een kasstroomoverzicht en een lijst van alle zorgorganisaties waarmee zaken worden gedaan.

Op de vraag of een algeheel verbod op winstuitkeringen kan helpen, antwoordt Suijs: "Naar mijn mening moet de discussie niet te veel gaan over die winstuitkeringen. Winst is maar een administratieve uitkomst." De winst die onder aan de streep overblijft, zegt volgens hem niet alles. "Daarom hamer ik zo op financiële transparantie. Dan kan de toezichthouder die trucs in de jaarverslagen makkelijker ontdekken."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top