HRM

Oprekken leeftijdsgrens nachtdienst stuit op weerstand

Oprekken leeftijdsgrens nachtdienst stuit op weerstand

Het voornemen van de umc's om de leeftijdsgrens voor nachtdiensten op te rekken, stuit op weerstand van vakbond NU ’91. Volgens de umc's worden jongere werknemers nu onevenredig belast. Volgens de vakbond is reageren de umc’s veel te laat op een personeelstekort.

Momenteel zijn werknemers van umc’s vanaf hun 57e vrijgesteld van nachtdiensten. De werkgevers, verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair medisch centra (NFU) willen deze grens met "enkele jaren" verleggen, tot vijf jaar voor de aow-leeftijd. Dat zou zowel voor verpleegkundigen als medisch specialisten gaan gelden, zo meldt vakblad Nursing.

Volgens de NFU past dit binnen een evenwichtiger generatiebeleid. De werkgevers zouden veel signalen krijgen dat "het vele onregelmatige werk regelmatig zou leiden tot overbelasting van jongere medewerkers, in de fase dat ze druk zijn met de zorg voor een gezin".

Personeelsprobleem

NU’91, de vakbond voor verpleegkundigen en verzorgenden, bestrijdt deze opvatting. "Het is een personeelsprobleem. Werkgevers hadden dit eerder moeten zien aankomen. De scheve leeftijdsopbouw speelt al langer. Er zijn te veel jonge medewerkers uitgegaan, te weinig nieuwe medewerkers opgeleid, er is kortom te weinig gedaan aan strategische personeelsplanning."

Hoewel de cao-onderhandelingen pas op 8 februari van start gaan, laat de vakbond al weten dat het oprekken van de leeftijdsgrens voor verpleegkundigen een 'no go' is. "De vrijstelling is eerder van 55 jaar naar 57 gegaan. Wij denken dat de werkgevers hier niets mee oplossen. Het ziekteverzuim onder 55-plussers zal toenemen. ’s Nachts werken is een zware fysieke belasting. Als zij uitvallen, hebben we nog een probleem erbij."

Arbeidstijdenwet

De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet vorig jaar om de duur van nachtwerk, oftewel het maximaal aantal jaren dat iemand nachtdiensten draait, in de Arbeidstijdenwet op te nemen. Uit onderzoek van de raad naar nachtwerk en gezondheidsrisico’s was gebleken dat het draaien van nachtdiensten tot negatieve gezondheidseffecten kan leiden, waaronder een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. Het risico op deze ziekten neemt toe met meer jaren nachtwerk.

Het kabinet besloot de regels omtrent nachtwerk echter niet aan te passen. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bood het advies van de Gezondheidsraad "onvoldoende aanknopingspunten" voor een aanpassing van de wet. "Het advies geeft namelijk – naast het opnemen van de component 'duur van nachtwerk' – geen concrete aanbevelingen voor aanpassingen. Een belangrijke reden hiervoor is dat de Gezondheidsraad nog geen wetenschappelijke onderbouwing kan geven voor wat de maximale duur van nachtwerk in een mensenleven of loopbaan moet zijn", aldus Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

18 januari 2018

@ de werkgevers van de niet academische CAO’s : tip : handhaven jullie de leeftijdsgrens op 55 dan kunnen jullie heel veel ervaren verpleegkundigen en artsen wegkapen van de UMC’s !!!

Top