ACTUEEL

Laxeermiddel verdringt diclofenac als meest voorgeschreven medicijn

Openbare apotheken verstrekten in 2017 aan 1,23 miljoen mensen een laxeermiddel op basis van een combinatie met macrogol. Daarmee heeft dit middel in 2017 de meeste gebruikers binnen het basispakket, zo blijkt uit een inventarisatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Macrogol kreeg er vorig jaar 85.000 gebruikers bij. Daarmee heeft de lijst van geneesmiddelen met de meeste gebruikers binnen het basispakket een nieuwe nummer één. Sinds 2012 werd die lijst steevast aangevoerd door de pijnstiller en ontstekingsremmer diclofenac.

Vergrijzing

Het gebruik van deze macrogol-combinaties neemt de laatste jaren sterk toe. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal gebruikers verdubbeld. Hiervoor is volgens SFK geen eenduidige verklaring, maar waarschijnlijk houdt dit onder meer verband met de vergrijzing in combinatie met de naoorlogse geboortegolf. Hierdoor behoren nu meer mensen tot de leeftijdscategorie met naar verhouding de meeste gebruikers van laxeermiddelen. Mogelijk heeft deze groei ook te maken met het meer consequent toepassen van laxantia bij patiënten met een risico op obstipatie, bijvoorbeeld bij het gebruik van opioïde. Tot slot draagt mogelijk ook het in 2014 door de overheid gestarte bevolkingsonderzoek darmkanker bij aan de toename. Bij een eerste positieve thuistest is nader onderzoek nodig, waarvoor de darm met een laxans geledigd moet worden.

Sterke stijgers

Hoewel het aantal gebruikers van macrogolcombinaties een forse stijging laat zien, is in 2017 het aantal gebruikers van zowel pantoprazol (maagbeschermer) als van colecalciferol (vitamine D3 bij botontkalking) sterker toegenomen: beide met ongeveer 95.000 gebruikers. Andere geneesmiddelen met stijgende gebruikersaantallen zijn omeprazol en de indifferente dermatica.

Het antibioticum amoxicilline kende binnen de top 10 de grootste afname van het aantal gebruikers: zo’n 80.000. De SFK meldde eerder dat het aantal gebruikers van penicillines per jaar vooral varieert door sterk wisselende aantallen gebruikers in de wintermaanden. Zowel in het eerste als in het laatste kwartaal van 2017 waren de aantallen gebruikers van amoxicilline veel kleiner dan de aantallen in dezelfde perioden van 2016.

Buiten pakket

Twee middelen in de top 10 worden onder voorwaarden vergoed. Het blijkt dat er in 2017 nog eens bijna 400.000 mensen omeprazol gebruikten die het middel zelf moesten betalen omdat ze niet aan de voorwaarden voor vergoeding voldeden. Datzelfde geldt voor 300.000 gebruikers van pantoprazol. Voor anticonceptiepilgebruikers (niet in de top 10) geldt dat ongeveer 900.000 gebruikers niet aan de voorwaarden voor vergoeding voldeden, tegen 300.000 voor wie dat wel gold.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top