ACTUEEL

Ziekenhuizen pakken registratielast aan

Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate gaan werk maken van het verminderen van de regeldruk. In het experiment ZIRE (Zinvolle Registratie) gaan de ziekenhuizen registraties beperken tot een set zinvolle kwaliteitsindicatoren, indicatoren die bruikbaar zijn voor kwaliteitsverbeteringen en relevant zijn voor patiënten. Het verminderen van de regeldruk moet ervoor zorgen dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan de patiënt.

Ziekenhuizen leggen jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de kwaliteit van de geleverde zorg. Dit levert veel registratielast op. Een deel van de kwaliteitsmetingen wordt door zorgverleners als weinig relevant ervaren, omdat ze niets zeggen over de daadwerkelijke uitkomsten voor patiënten. Om daar iets aan te veranderen, willen de ziekenhuizen de focus verleggen van het registreren van alledaagse handelingen naar registratie van patiëntuitkomsten en – ervaringen. 

Het UMCG, Radboudumc en Rijnstate vragen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en wetenschappelijke verenigingen om tijdelijke vrijstelling voor het aanleveren van een deel van de kwaliteitsmetingen. De IGJ heeft haar vertrouwen in het experiment uitgesproken. Ook zijn er concrete afspraken gemaakt over het aanleveren van een kernset in plaats van de verplichte indicatoren die door de IGJ worden uitgevraagd.

Het verminderen van de regeldruk in de zorg staat prominent op de agenda van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Eén van de onderdelen van dit programma is Innovatie Plaats Cure (IPC), waarbinnen een aantal zorgaanbieders experimenteerruimte krijgen om regeldruk te verminderen. Experiment ZIRE is één van de geselecteerde experimenten. Het experiment vindt plaats binnen de samenwerking van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg en Zorginstituut Nederland.

Administratie

Uit onderzoek van denktank (Ont)Regel de Zorg is gebleken dat zorgverleners gemiddeld 40 procent van hun werkweek aan administratie besteden. De respondenten in dat onderzoek zeggen bovendien dat ruim de helft van de administratieve handelingen onzinnig is en dat de tijd die ze ermee kwijt zijn ten koste gaat van de patiëntenzorg. De meeste artsen vinden dat de rompslomp hun werkplezier wegneemt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top