ACTUEEL

Transferverpleegkundige draagt bij aan zinnige ggz

Door voor continuïteit in het zorgaanbod te zorgen draagt de transferverpleegkundige bij aan zinnige én beter betaalbare geestelijke gezondheidszorg (ggz). Dat concludeert aanbieder GGZ Oost Brabant, die de afgelopen tijd ervaring opdeed met de inzet van transferverpleegkundigen.

Het verbeterinitiatief vloeit voort uit het programma Samen Beter dat GGZ Oost Brabant samen met zorgverzekeraar VGZ heeft ingezet om betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten te realiseren. GGZ Oost Brabant tekende in 2017 een meerjarenovereenkomst met VGZ om de komende jaren in te zetten op Zinnige Zorg: betere zorg voor cliënten tegen lagere kosten. Vincent van Gogh en Yulius hebben soortgelijke contracten gesloten. Het programma heeft al tot tientallen nieuwe werkwijzen geleid, die de betrokken ggz-instellingen ook onderling uitwisselen

“We mikken bij GGZ Oost Brabant op herstelgerichte ambulante zorg in de eigen omgeving van de cliënt, maar loslaten van de patiënt is niet hetzelfde als laten vallen”, licht bestuursvoorzitter oscar Dekker de inzet van de transferverpleegkundige toe. “Om die reden hebben we nu een transferverpleegkundige die al bij binnenkomst kijkt naar doorstroom en uitstroom.”

Warme overdracht

Het gaat hierbij met name om mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), Lichte Verstandelijke Beperking-Psychiatrie (LVB-P) en Ouderenpsychiatrie. De transferverpleegkundige begeleidt de overplaatsing van een cliënt van een opname-afdeling naar een andere opname- of verblijfsplek bij een ketenpartner, buiten GGZ Oost Brabant. Door deze begeleiding ontstaat er intensievere kennisoverdracht van en naar ketenpartners.

“Ik draag zorg voor de warme overdracht van het bejegeningsplan naar onze ketenpartner”, zegt Maarten Manders, transferverpleegkundige bij NAH Huize Padua. “Hierdoor is de continuïteit van de zorg gewaarborgd en ervaart de cliënt zo min mogelijk verschil in de hulpverlening.”    

Geruststelling

De eerste ervaringen zijn volgens Manders positief: “Ik merk dat familie en naasten positief verrast zijn wanneer ze horen dat er voor de overplaatsing, maar ook na de overplaatsing nog betrokkenheid is vanuit GGZ Oost Brabant. Bij familie en naasten geeft het een bepaalde geruststelling als die betrokkenheid nog enige tijd blijft, juist om expertise over te dragen. Het lijkt soms alsof familie juist daardoor meer vertrouwen heeft in een op handen zijnde overplaatsing. Na overplaatsing blijkt in de praktijk dat de adviezen vooral gericht zijn op zorg, bejegening en communicatie.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top