ACTUEEL

Raad van toezicht Elkerliek treedt terug na conflict met OR en VMS

De raad van toezicht van het Elkerliek ziekenhuis heeft besloten om terug te treden. Dit is het gevolg van een impasse in de verhoudingen tussen de raad van toezicht met de ondernemingsraad (OR) en Vereniging Medische Staf (VMS), die al langer met elkaar in conflict zijn.

Dit meldt het Elkerliek ziekenhuis in een persverklaring. Er is sprake van een moeizame onderlinge relatie en een al jaren voortdurend gebrek aan samenwerking tussen de drie partijen. De raad van toezicht en de raad van bestuur van het ziekenhuis hebben de afgelopen dagen overleg gevoerd over de impasse in de verhoudingen, tevergeefs. In het belang van het Elkerliek ziekenhuis heeft de raad van toezicht besloten om terug te treden.

Het conflict tussen de raad van toezicht enerzijds en OR en VMS anderzijds gaat over de moeizame onderlinge relatie en het jarenlange gebrek aan samenwerking tussen de OR en de raad van toezicht en tegelijkertijd ook tussen de VMS en de raad van toezicht. De OR en de VMS hebben voor hun “ernstige zorgen” over de moeizame relatie alsmaar geen gehoor hebben gekregen bij de raad van toezicht. Op 12 maart jongstleden is de voorzitter van de raad van toezicht, Pieter van Geel, met onmiddellijke ingang afgetreden. Nu volgen de andere leden.

Nieuwe raad van toezicht

De vicevoorzitter van de raad van toezicht blijft aan om het statutair minimaal benodigde toezicht te garanderen. Het Elkerliek gaat zo snel mogelijk een tijdelijke onafhankelijk voorzitter van de raad van toezicht aanstellen. Deze persoon zal in nauw overleg met de raad van bestuur en alle gremia in het ziekenhuis een nieuw lid van de raad van bestuur werven, om vervolgens een nieuwe raad van toezicht samen te stellen.

Onlangs maakte het Brabantse ziekenhuis bekend dat Jean-Pierre van Beers opstapt als lid van de raad van bestuur per 1 april. Na zijn vertrek blijft Eveline de Bont aan als voorzitter en enige lid van de raad van bestuur.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top