HRM

Zorg in actie roept op tot verbetering werkomstandigheden

Zorg in actie roept op tot verbetering werkomstandigheden

Het is vijf voor twaalf in de zorgsector: cao's worden niet nageleefd, de werkdruk is hoog en de salarissen blijven achter. De actiegroep Zorg in Actie roept werkgeversorganisaties en vakbonden op om als een front druk op te trekken en druk uit te oefenen op de politiek om de werkomstandigheden van zorgmedewerkers te verbeteren.

Initiatiefnemer is Marijke Volgers, ambulant begeleider Labyrint Zorg&Werk. Achter Zorg in Actie, dat gelanceerd is op 20 april, hebben zich 23 duizend zorgmedewerkers uit de hele sector geschaard. Het gaat onder andere om huishoudelijk medewerkers, verzorgenden en verpleegkundigen. Door een hoge werkdruk in combinatie met een groot tekort aan zorgprofessionals op alle niveaus hebben zorgmedewerkers te maken met een "schrikbarend hoog ziekteverzuim".

Het doel van Zorg in Actie is blijkens het manifest verlaging van de werkdruk en hogere lonen voor alle zorgprofessionals op de werkvloer. "Wanneer deze doelen niet naar tevredenheid opgepakt worden, zullen we in overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties overgaan tot passende acties." Volgens de actiegroep is het vijf voor twaalf. "Willen we goede zorg blijven geven in Nederland, dan moet er iets gebeuren.”

Minder werkdruk

In het manifest wordt gepleit voor drie maatregelen. Ten eerste moeten de cao’s nageleefd worden, die worden volgens Zorg in Actie op veel plekken met voeten getreden. Ten tweede moeten er meer handen aan het bed, moet er ruimer geïndiceerd worden en moet er minder administratie. Dit alles moet leiden tot minder werkdruk.

Ten slotte moeten de salarissen van zorgmedewerkers worden verhoogd. Volgens de actiegroep blijven de salarissen in de zorg al jaren achter bij gelijk geschoolde professionals uit andere publieke sectoren. Het salaris van medewerkers in de zorg moet dan ook gelijk getrokken worden met de beloning in andere publieke sectoren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

schothorst

23 april 2018

De salarissen moeten inderdaad omhoog de werkdruk is te groot.
Hierdoor is het ziekteverzuim groot.
En personeel zoek ander werk.

Men moet er naar streven dat de zorg zoveel mogelijk door dezelfde
medewerker bij ouderen gebeurd. En dat gebeurd niet.
Een goede verdeling en planning van vaste medewerkers is erg belangrijk voor de verzorging van oudere personen. Niet steeds die en dan weer die, je weet als ouderen niet meer waar je aan toe bent.
Managers moeten zorgen dat ze steeds vaste krachten inplannen
die ook op de afgesproken tijd komen.
Hierdoor krijgt de ouderen een band met de verzorgende en weten wie ze thuis of in het verzorgingshuis verzorgd. En niet steeds andere medewerkers.
te zien krijgen.
Teams moeten er naarstreven om dat zorg bij ouderen thuis zoveel mogelijk door hetzelfde teamlid wordt gegeven , mocht er een tweede bij moeten helpen dan proberen ook steedsdezelfde persoon.Top