ACTUEEL

Kankerpatiënten verdeeld qua voorkeur voor plek van behandeling

Kankerpatiënten zijn verdeeld wat betreft hun voorkeur voor de plek van behandeling, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Van de ondervraagden kiest 35 procent voor behandeling in het ziekenhuis en 24 procent voor behandeling thuis. De keuze voor behandeling thuis of in het ziekenhuis vraagt om maatwerk per patiënt, vindt de NFK.

Voor 32 procent van de patiënten valt de keuze op een afwisselende behandeling: de ene keer in het ziekenhuis en de andere keer thuis. Mensen die kanker hebben gehad kiezen vaker voor behandeling in het ziekenhuis dan mensen die nu kanker hebben.

De woonsituatie lijkt een belangrijke factor te zijn bij de keuze. Mensen die alleen wonen neigen vaker naar behandeling in het ziekenhuis, dan mensen die met een partner of oudere kinderen samenwonen. Verder blijkt dat ruim een kwart van de (ex-)kankerpatiënten bereid is om de keuze voor behandeling thuis of in het ziekenhuis aan te passen, als blijkt dat een van de twee goedkoper is.

Iets meer dan de helft van de patiënten geeft aan zich veiliger te voelen in het ziekenhuis. Een kleine meerderheid vindt het niet vervelend als de naaste omgeving thuis met de behandeling geconfronteerd wordt, 26 procent vindt dat wel. Ruim een derde van de ondervraagden is niet bang voor complicaties bij thuisbehandeling en een gelijke groep juist wél.

Thuisbehandeling is op dit moment met een beperkt aantal medicijnen en bij een beperkt aantal ziekenhuizen mogelijk. Dit aantal neemt inmiddels toe, constateert de NFK. Bij thuisbehandeling krijgen mensen met kanker hun infusen met medicijnen thuis toegediend. Wanneer ze hiervoor kiezen, krijgen patiënten de behandeling eerst een paar keer in het ziekenhuis om te zien of het thuis veilig kan. Daarna vindt de thuisbehandeling altijd plaats onder begeleiding van een deskundige verpleegkundige. 

Inkoopbeleid

In totaal namen 738 (ex-)kankerpatiënten deel aan het onderzoek, dat medegefinancierd werd door Zilveren Kruis. De verzekeraar zet bij inkoop in op zorg thuis, zo bleek eind maart toen de zorgverzekeraar het inkoopbeleid voor 2019 presenteerde. Zilveren Kruis gaat het komende jaar afspraken maken met ziekenhuizen om thuisbehandeling bij kanker verder te stimuleren. Daarbij ligt de focus op de behandeling van long- en borstkanker, maar andere vormen van thuisbehandeling worden niet op voorhand uitgesloten. Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: "Onze ambitie is dat in 2025 20 procent van de kankerpatiënten met immuno- of chemotherapie thuis wordt behandeld." Voorwaarde daarbij is dat thuisbehandeling alleen een optie is als het medische verantwoord is en de thuissituatie dit toelaat, aldus de verzekeraar.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top