ACTUEEL

Ggz-crisisdienst is bij spoed niet altijd binnen een uur ter plekke

Als de politie of huisarts de ggz-crisisdienst inschakelt, lukt het deze in 60 procent van de gevallen om binnen een uur ter plekke te zijn. Bij deze hoogste urgentiecategorie zou het 90 procent moeten zijn. Dit blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut.

Politie en huisartsen schakelen de ggz-crisisdienst in als iemand met spoed psychiatrische hulp nodig heeft. Tot voor kort was landelijk niet eenduidig afgesproken hoe snel de crisisdienst vervolgens ter plekke moet zijn, er was alleen een afspraak tussen ggz en politie dat dat binnen twee uur moest zijn. De afspraken zijn nu uitgewerkt in de zogeheten triagewijzer voor de acute psychiatrie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving kan de crisisdienst met dit instrument een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vaststellen.

Op tijd komen voor de hoogste spoedcategorie blijkt nog moeilijk te realiseren. De variatie tussen de zestien crisisdiensten die in een praktijktest de triagewijzer in 2017 hebben ingevoerd, is volgens het Trimbos groot: deze loopt uiteen van 32 procent tot 82 procent tijdige beoordelingen binnen een uur. Ook is er een grote variatie in het vervolgbeleid. Bij de ene crisisdienst leidt de helft van de beoordelingen tot een psychiatrische opname, bij een andere crisisdienst in 10 procent van de gevallen.

Crisisdiensten

De crisisdiensten scoren beter met betrekking tot de urgentiecategorie waarbij hulpverleners binnen vier uur aanwezig moeten zijn. Ruim de helft van de meldingen viel in deze urgentiecategorie. Het lukte de hulpverleners in 92 procent van die gevallen om op tijd bij de cliënt te zijn. Hiermee halen zij ruimschoots de norm van de triagewijzer van minimaal 85 procent.

Het onderzoek van het Trimbos-instituut is verricht op verzoek van ZonMw en GGZ Nederland, die wilden weten of de triagewijzer voldoende geschikt is voor landelijke implementatie. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste crisisdiensten de triagewijzer inhoudelijk geschikt vinden voor landelijke invoering. Via een subsidieregeling kunnen zij dit jaar aanspraak maken op aanvullende bekostiging om volgens de generieke module te kunnen werken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top