HRM

Psychisch kwetsbare moet makkelijker aan het werk

Er komt meer aandacht, samenwerking en geld om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te helpen. De gedachte hierbij is dat werk een enorm positief effect kan hebben op de psychische gezondheid.

Met dit doel voor ogen hebben GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties op 24 mei afspraken gemaakt die er aan moeten bijdragen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid vaker aan werk komen en dat werk ook houden. Tegelijkertijd kondigen kabinet en UWV aan hier extra geld voor uit te trekken, in totaal zo’n 1,5 miljoen euro. Dit geld moet helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers.

Medicijn

Voor mensen met een psychiatrische aandoening is het vinden en het houden van werk vaak lastig. Uit onderzoek blijkt dat zij drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid. Terwijl ook bekend is dat werken het herstel kan bevorderen. "Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen door te werken graag meedoen, in hun eigen onderhoud voorzien, gewaardeerd worden en iets hebben wat de dag zin en richting geeft, aldus Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland. “Maar het is helaas niet vanzelfsprekend dat je met een psychische kwetsbaarheid je baan houdt, of gemakkelijk weer een baan vindt. Dat is meer dan jammer."

Speerpunten

Met een aantal speerpunten zetten de deelnemende partijen in op de ondersteuning naar betaald werk. Een daarvan is het tegengaan van vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Parallel gaan de werkgevers aan de slag om er aan bij te dragen dat meer mensen met psychische problemen aan het werk kunnen. Werkgeversvereniging AWVN presenteert binnenkort een handreiking om werkgevers hierbij te helpen. Ook start het pilots om te onderzoeken waar werkgevers in de praktijk tegenaan lopen als ze een werknemer met psychische problemen in dienst nemen en wat juist goed werkt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top