ACTUEEL

Eric Rikkert wordt bestuurder van Medisch Spectrum Twente

Eric Rikkert is door de raad van toezicht van het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) benoemd tot lid van de raad van bestuur. Hij volgt per 1 september interim- bestuurder Rinus van Riel op.

Rikkert is momenteel voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis SJG Weert. Hij trad daar in 2012 aan als projectleider EPD. Later werd hij daarnaast benoemd tot manager Informatie & Automatisering. Binnen het bestuur van MST wordt Rikkert onder meer verantwoordelijk voor financiën en informatievoorziening, het Rendementsprogramma, ICT en medische techniek, vastgoed en huisvesting en facilitaire dienstverlening.

De raad van toezicht van MST is blij met de komst van Rikkert, "een ervaren bestuurder die heeft laten zien met grote betrokkenheid te kunnen bijdragen aan belangrijke veranderingsprocessen”. "Deze ervaring is voor het MST van groot belang", zegt rvt-voorzitter Frans van Vught. "Zoals nagenoeg alle ziekenhuizen in Nederland, is ook het MST al enkele jaren bezig met veranderingen die zowel zullen leiden tot een betere medische zorg voor onze patiënten als tot kostenreductie. We hebben veel vertrouwen in de bijdrage die de heer Rikkert kan leveren aan een succesvolle verdere implementatie van deze veranderingsprocessen."

Uitdaging

"Ik kijk uit naar de samenwerking met de medewerkers van MST", zegt Rikkert. "Het is een flinke uitdaging waar de organisatie voor staat en ik ben er trots op dat ik hieraan mee mag werken. Een mooie uitdaging om in een topklinisch ziekenhuis met innovatieve zorg aan de slag te gaan. Ik sluit mij graag aan bij de professionals in het MST die werken met aandacht, daadkracht en passie."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

8 juni 2018

T.a.v. de laatste alinea: het is een goede zaak dat wordt herzien wat de beste manier is om te zorgen dat er een goede infectiepreventie is in alle ziekenhuizen. Het kan n.m.m. effectiever en minder arbeidsintensief voor de IGJ, door het in grote lijnen op de volgende manier te doen:

* Spreek, voor zover dat nog niet het geval is, eenheidsprijzen af per (differentiaal)diagnose. Inclusief complicaties waaronder infectie.

* Corrigeer daarbij op een behoorlijke manier voor confounders als leeftijd, zorgzwaarte en leefstijl- en sociaaleconomische variabelen (dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn: https://gezondezorg.org/ziektelastmeting.php#confounders).

* Voor complicaties met grote gevolgen dienen wel structuur- en procesnormen (SEP~) voorgeschreven en gecontroleerd te worden:
— er dient vlak voor elke operatie een briefing gehouden te worden, met de patiënt nog bij kennis en waar alle 'actors' bij aanwezig zijn. Dit om o.a. te voorkomen dat de verkeerde operatie of een operatie aan de verkeerde ledemaat gedaan wordt, die de patiënt vaak nopen om dure en langdurige juridische processen te voeren;
— voor de preventie en behandeling van infecties met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid, zoals MRSA, SARS en Ebola (en daar zullen er nog meer van komen).

Minister Bruins heeft op zich gelijk als hij stelt dat het niet mag uitmaken in welk ziekenhuis de zorg geleverd wordt als het gaat om infectiepreventie, maar dat geldt voor heel veel zaken. Zo zou in elk ziekenhuis ook de beste diagnosemethode gebruikt moeten worden, de beste operatietechniek, de beste verpleegmethode, de beste revalidatiemethode, de beste overdracht aan de huisarts en wijkverpleging, etc. etc.

Je zult dus als overheid een schifting moeten maken tussen welke zaken je middels financiële en reputatoire autoregulatie managet, en welke middels het voorschrijven en controleren van SEP-normen.

T.a.v. antibioticaresistentie, dat ook gevolgen heeft voor de volksgezondheid, begrijp ik uit de berichtgeving dat daar in Nederland ook een probleem mee is. Maar dat de humane geneeskunde het daarin goed doet (men heeft goede richtlijnen en volgt die ook), en dat het probleem ligt bij de diergeneeskunde en de bioindustrie.

Dus dat laat ik hier voor wat het is, zonder te pretenderen dat het bovenstaande volledig of zonder (verdere) uitzonderingen zou zijn.

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

8 juni 2018

Mijn eerste reactie is onder het verkeerde bericht terechtgekomen.

Top