Tech

'Blockchainbaby' wijst weg naar efficiëntere kraamzorg

'Blockchainbaby' wijst weg naar efficiëntere kraamzorg

Digitalisering met blockchain helpt bij het terugdringen van onnodige administratie. Dit blijkt uit een recente praktijkproef in de kraamzorg die is opzet door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland, in samenwerking met drie kraamzorgaanbieders en dertig kraamgezinnen.

Uit de proef komt naar voren dat blockchaintechnologie tijdswinst kan realiseren doordat het administratieve proces rondom de registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren anders en eenvoudiger kan worden ingericht. Zo zorgt real-time registratie aan de bron door ouders en zorgverleners voor een tijdige afhandeling, grotere betrokkenheid en eenheid van informatie. Doordat blockchain-systemen zichzelf als het ware controleren zijn bovendien een aantal controles en data-invoerstappen niet meer nodig.

Dankzij de eenheid van informatie en het gebruik van onweerlegbare databronnen kan de huidige stap van de verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder vervallen. Of zoals de initiatiefnemers van de proef het in technische bewoordingen uitdrukken: “Het gebruik van de blockchaintoepassing leidt tot één actuele gedeelde waarheid over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren voor verzekerden, kraamverzorgenden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar.”

Toekomst

Voor de proef hielden zo’n dertig kraamgezinnen en kraamverzorgenden van LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log’. De betrokken professionals tonen zich enthousiast. Handig, makkelijk en helemaal van deze tijd, vindt kraamverzorgende Linda van As van Kraamzorg Zuid-Gelderland. “Ik zou het graag vandaag al willen gebruiken in mijn werk. En als het in de toekomst mogelijk is, om met toestemming van de moeder, ook patiëntinformatie te delen met bijvoorbeeld de verloskundige, huisarts of het consultatiebureau zou dat ideaal voor mijn werk zijn. Dan beschikken alle partijen bij de overdracht over dezelfde informatie.”

Trage financiering

“De administratieve last neemt af, voornamelijk in de backoffice, en zou bij schaalvergroting en adoptie door grote zorgverzekeraars doelmatigere en efficiëntere inzet van zorg kunnen realiseren”, reageert directeur Wim Peters van Kraamzorg LiemersCare. “Voor Integrale Geboorte Organisaties voorzie ik dat declaratie dan wel financiering met behulp van blockchaintechnologie een oplossingsrichting kan zijn. Deze organisaties hebben momenteel te kampen met een trage financiële afhandeling.” 

Kanttekening

Bij de uitkomsten past overigens wel een kanttekening. Door de directe overstap van een papieren werkwijze naar een digitale op basis van blockchain is niet helemaal duidelijk welk deel van de positieve effecten is toe te schrijven aan het gebruik van block chain in engere zin. Ook met digitalisering zonder blockchain kunnen ruis, verspilling en dubbele handelingen uit werkprocessen worden gehaald. “De praktijkproef heeft laten zien dat een dergelijke digitalisering de administratieve lasten binnen de kraamzorg kan verlichten,” aldus Hugo te Kaat, innovatiearchitect bij Coöperatie VGZ. “Al is dat waarschijnlijk ook te behalen zonder de specifieke inzet van blockchain technologie.”

Privacy

Ook een aantal vraagstukken op onder meer het gebied van privacy, governance en digitale identiteit moeten nog worden opgelost. Uitgangspunt van het Zorginstituut is dat het publiek belang en het belang van de burger voorop blijven staan. Dit betekent dat de burger moeten kunnen beslissen over wie recht heeft op inzage, toevoegen en aanpassen van zijn informatie in de blockchain. Vanwege het gebruik van bijzondere persoonsgegevens is voor de zorg een zogeheten permissioned blockchaintype op dit moment het meest geschikt. Hierbij staat privacygevoelige informatie niet op de blockchain opgeslagen, maar is alleen via sleutels, hashes en pointers te benaderen. Dit maakt het systeem ingewikkelder. Bovendien staat het op gespannen voet met het ‘open’ karakter van blockchain.  

“Vanuit VGZ hebben we nog geen concrete plannen om blockchain in te zetten”, zegt Te Kaat. “Wel hebben we de intentie om zorgverleners te helpen bij verdere digitalisering van administratieve processen. Hiervoor starten we een programma op, waarbij we de uitkomsten van de praktijkproef gebruiken om de mogelijke effecten te laten zien. Daarnaast zullen we blockchain vanuit innovatieperspectief nauw blijven volgen.”

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

14 juni 2018

Mooie ontwikkeling waarbij me het belangrijk lijkt om voor ogen te houden welk (gezondheids)doel van de burger dit middel dient.
Groet,
Cora Postema

Top