HRM

Instroomlimiet opleidingen verpleegkunde opgeheven

Voor het collegejaar 2019-2020 laten alle hogescholen in Nederland de numerus fixus voor hun bachelor opleidingen verpleegkunde los. Dit in tegenstelling tot studiejaar 2018-2019, waarvoor tien van de zeventien hogescholen nog de instroom beperken.

Het besluit van de hogescholen volgt na advies van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) en regionaal overleg. Het besluit betreft alle voltijd, deeltijd en duale hbo-opleidingen verpleegkunde, met uitzondering van de Hanzehogeschool. Deze hogeschool hanteert alleen voor de voltijd variant een numerus fixus, waarbij de instroom in samenspraak met het werkveld stapsgewijs wordt verhoogd, zo maakt de Vereniging Hogescholen bekend.

De numerus fixus was volgens de hogescholen tot nog toe nodig om kwaliteit van de opleiding te kunnen blijven waarborgen. Door de instroomlimiet los te laten hopen de scholen nu in te kunnen spelen op de dringende roep om meer verpleegkundig personeel.

"Alleen samen met de Nederlandse zorginstellingen kunnen we deze gigantische maatschappelijke opdracht het hoofd bieden", zegt Hans Aerts, voorzitter Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). "De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, maar ook te voorzien in voldoende stageplaatsen door het werkveld, juist daar waar tot nu toe weinig hbo-verpleegkundigen werken. Door landelijk in 2019-2020 onbeperkt studenten toe te laten tot de opleiding Verpleegkunde faciliteren we een maximale toeloop van toekomstige verpleegkundigen. Het opleiden van verpleegkundigen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het onderwijs, de beroepsgroep en de politiek."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top