ACTUEEL

Bruins maakt geld vrij voor uitkomstgerichte zorg

Patiënten moeten meer inzicht krijgen welke gevolgen op allerlei vlakken een medische behandeling heeft. Daarom steekt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) 70 miljoen euro in initiatieven die patiënten en artsen meer inzicht kunnen geven in de impact van een behandeling.

"Bij patiënten met prostaatkanker bijvoorbeeld wordt kwaliteit nu onder meer afgemeten aan overleving terwijl uitkomsten zoals incontinentie of erectiestoornissen, tot nu toe buiten beeld bleven", legt Bruins uit. "Arts en patiënt moeten samen kunnen beslissen wat voor die persoon de beste behandeling is en waar de kwaliteit het beste is. Dat klinkt heel logisch maar we staan nog aan het begin van deze ontwikkeling. Daar gaan we komende jaren werk van maken samen met artsen en patiënten".

Het geld gaat onder meer naar het verzamelen van wetenschappelijke kennis over de kwaliteit van leven van de patiënt ná de behandeling en verbeterde toegang tot informatie voor zowel patiënt als zorgverleners zodat maatwerk mogelijk is. Ook wil het ministerie van VWS het mogelijk maken dat arts en patiënt met de uitkomstinformatie 'het goede gesprek' kunnen voeren, zodat ze samen kunnen beslissen. Van belang is verder dat zowel de patiënt als zorgverleners toegang tot informatie krijgen zodat maatwerk mogelijk is - uitkomstinformatie moet uitgewisseld kunnen worden.  (ANP/ Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Nederlandse Federatie van Kankerpatientenorganisaties (NFK)

5 juli 2018

NFK vindt de uitkomsten van patiëntenvragenlijsten, zoals de PROMs (Patient Reported Outcomes Measures) en PREMs (Patient Reported Experience Measures) een waardevolle vorm van uitkomstinformatie voor de patiënten zelf en in de spreekkamer. De antwoorden geven namelijk inzicht hoe de gezondheid wordt ervaren en de ervaringen en tevredenheid van patiënten. Daardoor weten zorgverleners beter hoe het met hun patiënten gaat, wat zij vinden van de geleverde zorg en of de zorg effectief is. Zo kan de behandeling in overleg worden aangepast op de behoefte van de patiënt (Samen Beslissen) en is er meer aandacht voor psychosociale zorg.
Nederlandse Federatie van kankerpatiëntenorganisaties (NFK) voert tot het einde van het jaar een bewustwordingscampagne richting patiënten met kanker om hen te stimuleren de vragenlijsten in te vullen die zij van hun ziekenhuis ontvangen. De campagne loopt reeds op oncologische afdelingen van het Catharina Ziekenhuis (longkanker) in Eindhoven, Haaglanden Medisch Centrum (borstkanker en gynaecologische kankers), OLVG in Amsterdam (borstkanker), Radboudumc in Nijmegen (hoofdhalskanker) en UMC Utrecht (radiotherapie: borstkanker, rectumkanker en botuitzaaiingen). Ook andere oncologische ziekenhuisafdelingen kunnen zich aansluiten. Op de website nfk.nl/promprem staat meer informatie en zijn de middelen vrij te downloaden, zoals een animatievideo voor op de schermen in de wachtkamer en op de website.

Top