ACTUEEL

Catharina Ziekenhuis vernieuwt raad van toezicht

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft drie nieuwe leden benoemd in de raad van toezicht. Suzanne Geerlings, Martika Jonk en Tiny Sanders nemen de plaatsen in van een drietal leden dat vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn aftreedt.

Internist-infectioloog Geerlings is sinds 2003 werkzaam als universitair medisch specialist aan het Amsterdam UMC (locatie AMC). Sinds 2014 is zij hoofdopleider Inwendige Geneeskunde en sinds 2015 hoogleraar Inwendige Geneeskunde, in het bijzonder Kwaliteit van Zorg. Ze is jaren voorzitter geweest van de commissie Kwaliteit van de Nederlandse Internisten Vereniging. Geerlings volgt Bert Schadé op.

Jonk is advocaat c.q. partner ondernemingsrecht bij CMS Derks Star Busmann en bekleedt daarnaast een aantal toezichthoudende functies, waaronder tot het eind van dit jaar in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Zij volgt Jan Wolter Wabeke op.

Sanders bekleedt diverse toezichthoudende functies. Tot 2014 was hij directeur van PSV. Daarvoor vervulde hij diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Zo was hij directievoorzitter van Campina en daarvoor onder meer werkzaam voor Mars. Sanders volgt eind van het jaar Kees van der Waaij op als voorzitter van de raad van toezicht.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ruud Klerks

6 juli 2018

Is men hier ook al bereid een ervaringsdeskundige toe te laten in de RvT?

Top