ACTUEEL

NZa voert belangrijke wijzigingen voor wijkverpleging door

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 drie belangrijke wijzigingen in de regels voor wijkverpleging door. Een herijking van de tarieven zal leiden tot een daling hiervan, de minutenregistratie verdwijnt en de zorg voor kinderen wordt in een aparte categorie geplaatst.

Tarieven

De zorgautoriteit herijkt de tarieven voor verpleging en verzorging onder de Zorgverzekeringswet. De NZa stelde de herijking van de tarieven een jaar uit om recht te doen aan de actuele ontwikkelingen binnen de wijkverpleging. Niet alleen de kosten zijn in de herijking meegenomen, maar ook de roep om een passender verhouding tussen verpleegkundigen en verzorgenden en de hogere CAO-schaal en lagere productiviteit van hbo verplegend personeel. Dit is afgestemd met zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Door de tariefherijking zullen de tarieven overwegend dalen. "De tariefdaling maakt contractering voor aanbieders in potentie lonender dan nu het geval is", schrijft de NZa hierover. "Dit is belangrijk omdat uit onderzoek blijkt dat ongecontracteerde zorg gemiddeld duurder is dan gecontracteerde zorg."

Minutenregistratie

Verder komt er een eenvoudiger werkwijze voor het registreren van geleverde zorg. Om de administratieve lasten in de wijkverpleging terug te dringen hebben werkgeversorganisatie Actiz, branchevereniging BTN en Zorgverzekeraars Nederland een werkwijze voor de registratie van wijkverpleging uitgewerkt.

Met deze nieuwe werkwijze vormen het zorgplan en de planning de basis, waarop de geleverde zorg verantwoord wordt. Pas als de geleverde zorg afwijkt van de planning voert de zorgaanbieder aan het eind van de dag een correctie op de planning door. Met deze nieuwe werkwijze hoeven verpleegkundigen geen aparte minutenregistratie meer bij te houden per cliënt.

Tot slot wordt de verpleging en verzorging aan kinderen in een integrale, nieuwe prestatie geplaatst. De NZa zet hiermee een eerste stap richting een integrale bekostiging voor deze doelgroep

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top