ACTUEEL

'Hof verhoogt drempel voor ongecontracteerde zorgaanbieders'

Ongecontracteerde zorgaanbieders mogen niet zonder machtiging declaraties van hun cliënten bij zorgverzekeraars indienen. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland in een zaak tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis had vanaf 2018 bepaald dat voor ongecontracteerde zorg eerst een machtiging moet worden verleend en dat zogeheten cessie van een vordering niet langer is toegestaan. Cessie wil zeggen dat de zorgaanbieders namens de patiënt of cliënt zorg declareert bij de verzekeraar. Zilveren Kruis bepaalde bovendien dat zorgaanbieders geen betaalovereenkomsten aan hun patiënten en cliënten mochten aanbieden. 

"Dit maakt het vooral voor ongecontracteerde zorgaanbieders lastig", legt Lex Geerts van Eldemans|Geerts advocaten uit. "Machtigingsaanvragen worden ervaren als drempel, omdat vaak niet duidelijk is welke afwegingen bij het afwijzen daarvan een rol spelen, naast de complicatie van tijdsdruk. En het declaratieverkeer via krapbij kas zittende verzekerden laten lopen, zal vaak tot gevolg hebben dat de zorgaanbieder maar moet afwachten of deze het geld krijgt doorbetaald."

In de eerste aanleg had de Rechtbank Midden Nederland op 23 februari 2018 Zilveren Kruis op alle punten in het ongelijk gesteld en de machtigingsprocedure en het cessieverbod afgekeurd. Het gerechtshof is echter van oordeel dat een machtiging vooraf bij ongecontracteerde zorg in beginsel is toegestaan, waarbij niet de indicatie wordt beoordeeld, maar meer de vraag of de machtigingsaanvraag met het voorgestelde traject daarna te volgen zijn. Bovendien vindt het hof het redelijk dat Zilveren Kruis kijkt of de zorgaanbieder op een fraudelijst staat.

Wat betreft de betaalovereenkomsten bepaalt het hof dat sprake is van contractsvrijheid en dat Zilveren Kruis niet gehouden is betaalovereenkomsten aan te gaan. "Zorgaanbieders die kleinere bedragen declareren zullen minder problemen ondervinden dan zorgaanbieders die grotere bedragen moeten declareren. Interessant is nog om andere opties te onderzoeken, bijvoorbeeld het vragen van een voorschot aan de verzekerde of andere varianten om de directe betaalrelatie met de verzekeraar te regelen", aldus Geerts.

Lees ook het blog van Lex Geerts: Ongecontracteerde zorg moeilijker gemaakt

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top