ACTUEEL

Kwart meer betalingen van medische industrie aan dokters

De medische industrie heeft in 2017 71,5 miljoen euro aan sponsorgelden betaald aan zorgaanbieders. Dat is 26 procent meer dan in 2016. Dat blijkt uit cijfers die het Transparantieregister Zorg heeft gepubliceerd. Volgens het register komt de stijging vooral doordat nu ook leveranciers van medische hulpmiddelen betalingen melden.

Artsen en andere zorgverleners krijgen een vergoeding voor hun kennisinbreng bij bijvoorbeeld congressen en nascholing. Zodra een bedrijf in een jaar meer dan 500 euro aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg. In het register worden geen vergoedingen voor wetenschappelijk onderzoek vermeld. 

De cijfers over 2017 laten een stijging zien van zowel het aantal bedrijven als de totale waarde van deze relaties. De omvang van financiële relaties met individuele zorgverleners is vrij stabiel: gemiddeld circa 2.200 euro per jaar. 3.871 zorgverleners – voornamelijk medisch specialisten – kregen in 2017 zo'n vergoeding, ruim tweehonderd meer dan het jaar ervoor. Zij kregen bij elkaar 8,7 miljoen euro, zo'n drie ton meer dan een jaar eerder.

Bij zorginstellingen is een stijging te zien van het gemiddeld ontvangen bedrag: van ruim 44 duizend euro in 2016 naar ruim 50 duizend euro vorig jaar. Die groei is vooral te zien bij academische ziekenhuizen, en is een rechtstreeks gevolg van deelname sinds 2017 van álle leveranciers van medische hulpmiddelen, aldus het register.

Beïnvloeding

Het Transparantieregister Zorg bestaat sinds 2012. Transparantie over betalingen zou de indruk van belangenverstrengeling of beïnvloeding van zorgaanbieders door de industrie tegen moeten gaan. Het is echter niet wettelijk verplicht om betalingen te melden. Volgens het register neemt het aantal deelnemers gestaag toe. Het is echter niet duidelijk hoe de gemelde betalingen zich verhouden tot  de daadwerkelijk gedane betalingen.


1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

18 juli 2018

Ik begrijp dit artikel niet:
"Zodra een bedrijf in een jaar meer dan 500 euro aan een zorgverlener of zorginstelling betaalt, moet het bedrijf dit melden bij het Transparantieregister Zorg"
versus:
"Het is echter niet wettelijk verplicht om betalingen te melden."

En hoe moet ik dit duiden: "Het is echter niet duidelijk hoe de gemelde betalingen zich verhouden tot de daadwerkelijk gedane betalingen"? Als het zou gaan om de grens van 500 euro zou het niet veel moeten uitmaken. En anders wordt naar mijn mening de suggestie van valsheid in geschrifte gewekt. Maar dat vind ik niet des Skiprs.

Top