Tech

Pharos maakt patiëntportalen ziekenhuizen toegankelijk

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het IJsselland Ziekenhuis (Capelle aan den IJssel) en het St. Antonius Ziekenhuis (locatie Utrecht) werken samen met Pharos voor de ontwikkeling van hun patiëntportalen. Zo willen zij bewerkstelligen dat de patiëntportalen laagdrempelig en begrijpelijk worden voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Door het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP) wordt het toegankelijk maken van patiëntportalen extra gestimuleerd, volgens Pharos. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen zetten in drie jaar tijd extra stappen om de patiënt toegang te geven tot de eigen medische gegevens. De samenwerking tussen de drie ziekenhuizen en Pharos vindt plaats in het kader van het VIPP.

De nog in ontwikkeling zijnde patiëntportalen worden getest door een panel van laaggeletterden op toegankelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en begrijpelijkheid. Afsluitend vinden workshops plaats met zorgverleners over hoe zij patiënten kunnen ondersteunen bij het gebruik van het portaal.

Niet toegankelijk

Pharos heeft naar eigen zeggen veel ervaring in het vereenvoudigen en toegankelijk maken van websites, materialen en folders voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Deze groep bestaat in Nederland uit 2,5 miljoen volwassenen. Daarnaast hebben 1 miljoen mensen moeite met het gebruik van computers en internet, en bijna 30 procent van de volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Veel patiëntportalen zijn voor hen niet toegankelijk en begrijpelijk, stelt Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.

Uit onderzoek is bekend dat wanneer informatie geschikt is voor deze doelgroep, het geschikt is voor alle patiënten. Ziekenhuizen zien volgens Pharos daarom de noodzaak in om bij het ontwerp van hun patiëntportaal rekening te houden met de wensen en behoeften van deze gebruikersgroepen, om die reden schakelen steeds meer ziekenhuizen Pharos in om hun portaal samen met de doelgroep te testen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top