HRM

Achterban FBZ stemt in met akkoord cao kraamzorg

De leden van AVBZ/VHP-zorg (kraamverzorgers) en NVL (lactatiekundigen) hebben ingestemd met de afspraken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao kraamzorg. Na een lange periode van intensief onderhandelen hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over loonsverhogingen van in totaal 5,75 procent en over vergoeding van alle verplichte scholings/herregistratiekosten van werknemers.

De totstandkoming van de nieuwe cao had nogal wat voeten in de aarde. De vakbonden legden de onderhandelingen in mei nog per direct stil omdat de voorstellen van de werkgevers dusdanig slecht waren dat zij geen mogelijkheden zagen om nog langer in gesprek te blijven. Uiteindelijk kwam er eind juli dan toch een cao-akkoord tot stand.

Volgens onderhandelaar Robert Barendse van FBZ is er nu “een samenhangend pakket aan maatregelen die het aantrekkelijk moeten maken in deze sector te werken. Dat is van groot belang in verband met het personeelstekort en de hoge werkdruk”. Tijdens de onderhandelingen is ook uitgebreid gesproken over de naleving van de cao, omdat in de praktijk blijkt dat werkgevers "lang niet altijd" bereid zijn de cao-afspraken toe te passen. De betrokken partijen gaan een plan van aanpak opstellen dat ervoor moet zorgen dat werkgevers de cao-afspraken niet negeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top