ACTUEEL

Zorgverzekeraars claimen 6 miljoen van failliete abortuskliniek

Zorgverzekeraars claimen 6 miljoen van failliete abortuskliniek

De zorgverzekeraars vorderen gezamenlijk meer dan 6 miljoen euro terug van de failliete CASA Klinieken. De zorgverzekeraars hebben hiertoe een claim ingediend bij curator Marc Udink. De curator kondigt aan de vordering te gaan verhalen op oud-bestuurder Bert van der Herk en mogelijk ook op de toenmalige raad van toezicht.

Daarnaast staat er een terugvordering op stapel van het Zorginstituut in verband met onterecht verstrekte subsidies. De claim van de zorgverzekeraars geldt niet de abortusklinieken zelf, maar zusteronderneming CASA Medical, dat zich bezig hield met het uitvoeren van sterilisaties, uitstrijkjes voor baarmoederhalskanker en het zetten van spiraaltjes, en een samenwerkingsverband met diagnostisch centrum Star-MDC.

Met zeven klinieken op een totaal van vijftien was CASA goed voor de helft van alle abortussen in Nederland. De CASA Klinieken gingen eind 2017 met een harde klap onderuit toen bleek dat zusterbedrijf CASA Medical jarenlang welbewust voor vele miljoenen foutief had gedeclareerd. Door goedkope zorg als dure specialistische zorg –soms zelfs dubbel- te declareren dupeerde CASA de verzekeraars voor acht tot negen miljoen euro. Daarnaast gingen de abortusklinieken in de fout met narcose-opslagen bij abortusbehandelingen. Het Openbaar Ministerie (OM) is nog steeds bezig met een strafrechtelijk onderzoek. Het is nog onduidelijk wanneer dit wordt afgerond.

Beschikbaarheid

In een recente brief aan de Tweede Kamer schetst minister Bruno Bruins de huidige stand van zaken rond de abortusdienstverlening. Na de ineenstorting van CASA eind 2017 zetten de andere abortusklinieken tijdelijk extra capaciteit om de continuïteit van de abortushulpverlening te waarborgen. Inmiddels zijn er drie nieuwe abortusklinieken gestart. In december 2017 is een kliniek gestart in Roermond, in januari 2018 in Rotterdam en in februari 2018 in Amsterdam. Daarnaast  lopen er nog vijf vergunningaanvragen. Daarmee is de abortushulpverlening ondanks een mislukte doorstart van CASA in november 2017 weer “voldoende beschikbaar en verspreid over het land aanwezig”.

Curator Udink vraagt zich af of minister Bruins niet te ruimhartig is met zijn vergunning-beleid. Volgens Udink is overcapaciteit in de abortusdienstverlening de belangrijkste achterliggende oorzaak voor het faillissement van CASA. Juist vanwege de grote concurrentie en minimale marges zocht CASA de grens van de financieringssystematiek om daar uiteindelijk flink overheen te gaan. 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

s.capello-lindner

30 augustus 2018

Zeer eens met de vraag van curator Udink. Met een al jarenlang stabiel abortuscijfer is het verstandig na te denken over zowel het aantal als de spreiding van de klinieken. Door dreigende overcapaciteit in combinatie met krappe marges kan deze specifieke tak van de gezondheidszorg opnieuw in de problemen komen. Binnen de huidige wet is het niet mogelijk vergunningen voor nieuwe klinieken te weigeren. Omdat abortus nog steeds controversieel is, is het tornen aan een zeer uitgebalanceerde wet, die (m.i.) een goed evenwicht heeft gevonden tussen het recht op hulp aan de ongewenst zwangere vrouw en de bescherming van het ongeboren leven, een riskante onderneming. Tegelijkertijd is een te groot aantal klinieken, en daarmee concurrentie, buitengewoon onwenselijk gezien het type hulpvraag. Een echte catch 22.

Top