Vastgoed

Hemelbestormers: digitaal registreren materialen maakt zorg groener

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Nu met de jaarwisseling de tijd van goede voornemens en nieuwe plannen weer is aangebroken krijgen deze 'Hemelbestormers' van Skipr in de gelijknamige miniserie de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Pablo van den Bosch, medeoprichter en bestuurder Madaster

"Madaster is het online register voor materialen en producten in de gebouwde omgeving. Door op te schrijven wat je hebt, hoeven grondstoffen nooit meer verloren te gaan en kunnen we afval elimineren. Want afval is materiaal zonder identiteit. Onze registratie maakt het mogelijk materialen en grondstoffen in gebouwen beter te beheren met gebouw- of materialen paspoorten, zo helpt het bij het kiezen van gezonde of energie-efficiënte materialen en bij het geven van een tweede leven aan materialen en producten die vrijkomen bij onderhoud, renovatie of sloop.”

Waarom wordt de zorg beter van Madaster?

“Onze zorg kan niet zonder vastgoed, van ziekenhuizen tot aanleunwoningen, van gezondheidscentra tot poliklinieken. Al die gebouwen worden veelvuldig aangepast aan de veranderende eisen van zorg. Stel je voor dat we die veranderingen zonder afval door kunnen voeren en dat vrijkomende spullen voor hun restwaarde kunnen worden verhandeld. Dit geeft een enorme impact op de duurzaamheid van de zorgsector en de manier waarop we zorggebouwen financieren.”

Op welk probleem in de zorg is Madaster een antwoord?

“De zorg is grootverbruiker van energie, ook omdat zorgvastgoed veelvuldig wordt aangepast. Die veranderingen vergen materialen die veel energie kosten om te produceren. Een beter hergebruik, door bijvoorbeeld flexibel of circulair te bouwen maakt gebouwen en daarmee de zorgsector niet alleen maar meer duurzaam, maar ook nog eens meer toekomstbestendig.”

 Wat is tot op heden de meest markante ervaring?

“Toen het Erasmus MC de voorbereiding trof voor het slopen van het oude Dijkzigt ziekenhuis, werden aannemers niet gevraagd wat het slopen kost. Het EMC besloot eerst de materialen in de oude panden te inventariseren en in Madaster te registreren. Op basis van de online registratie kregen aannemers de vraag hoe zij de maximale waarde van de materialen konden realiseren voor het EMC. Dit ‘omdenken’ leidde niet alleen tot lagere sloopkosten voor het EMC, maar ook tot het beperken van de hoeveelheid vrijkomend afval.”

Waar liggen de grootste kansen, wat is de grootste hindernis?

“Registeren van materialen en producten in gebouwen zijn we niet gewend. Het staat niet in protocollen, het is niet verplicht en iemand moet toch aan de slag. En hoe logisch we het ook vinden dat we bijvoorbeeld weten welke ingrediënten in ons voedsel zitten, we staan niet raar op te kijken als we geen idee hebben waar de geluidsisolatie of de lijm van de vloerbedekking uit bestaat van het kantoor waar we dagelijks in werken. Het kost tijd voordat we dit idee gewoon gaan vinden en toe gaan passen in ons dagelijks leven. Maar als het eenmaal zo ver is, dan ontstaan er zoveel nieuwe toepassingen die bovendien bijdragen aan een meer toekomst vaste economie.”

Wat is de ambitie voor 2019? Waar staat Madaster eind 2019? 

“In 2019 willen we ruim voldoende ervaring hebben opgedaan met vastgoed in de gezondheidszorg. Zo zijn we eind 2019 klaar om te voldoen aan het voornemen van ons kabinet dat in 2020 een materialen paspoort verplicht gaat worden.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top