ACTUEEL

Onderzoek naar 'voltooid leven' gaat van start

De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar hulp bij zelfdoding bij ‘voltooid leven’. Het onderzoek richt zich op de omvang en omstandigheden van de groep mensen voor wie de huidige wetgeving geen ruimte lijkt te bieden voor hulp bij een zelfgekozen levenseinde.

Het thema hulp bij zelfdoding in geval van 'voltooid leven' is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. In 2016 stelde de Commissie Schnabel dat de huidige wetgeving al in veel gevallen ruimte biedt voor hulp bij zelfdoding. Ook een stapeling van ouderdomsklachten kan een medische grondslag zijn voor euthanasie. De oordeelde daarom dat de groep mensen die buiten de reikwijdte van de wet valt waarschijnlijk klein is.

Het kabinet laat nu nader onderzoek uitvoeren naar de omvang en omstandigheden van deze laatste groep. In het onderzoek worden 20.000 burgers van 55 jaar en ouder gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarnaast zal er diepgravend kwalitatief onderzoek plaatsvinden. Ook wordt vragenlijst- en dossieronderzoek verricht onder huisartsen. Het onderzoek loopt tot eind 2019.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top