Finance

KNGF krijgt bijna 900 meldingen over contractering

Beroepsvereniging van fysiotherapeuten KNGF heeft de afgelopen maanden 853 meldingen binnen gekregen bij het Meldpunt Contractering Fysiotherapie. De KNGF wil de uitkomsten meenemen in de gesprekken met zorgverzekeraars over het inkoopbeleid 2020. Ook deelt de KNGF de uitkomsten met de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Met het meldpunt wilde de KNGF knelpunten in de contractering signaleren en zoveel mogelijk objectiveren. De meeste meldingen gingen over onderwerpen als het verplichte gebruik van patient reported outcome measures (PREM),  de onderhandelingspositie, het tarief, de behandelindex en het eigen contract.

Ontevredenheid

Sommige meldingen heeft de KNGF meteen doorgezet naar de ACM en de NZa. Met beide organisaties heeft het KNGF overleg gevoerd. De NZa ontving in totaal bijna 800 meldingen over het zorginkoopproces paramedische zorg. Volgens de KNGF maakt de NZa zich zorgen over het beeld van grote ontevredenheid die uit de meldingen naar voren komt. De NZa heeft iedere zorgverzekeraar een informatiedocument gestuurd, waarin alle meldingen –zowel over het zorginkoopproces als over de inhoud van het contract – over die verzekeraar zijn verwerkt. Zorgverzekeraars hebben drie maanden de tijd om aan de NZa te laten weten hoe zij de informatie hebben gebruikt om het zorginkoopproces te verbeteren. De NZa heeft met vier verzekeraars contact opgenomen om specifieke meldingen te bespreken.

Onduidelijkheid

KNGF en ACM constateren daarnaast dat er onder fysiotherapeuten vooral veel onduidelijkheid is waarover zorgverzekeraars wel en niet met elkaar over mogen overleggen. Veel fysiotherapeuten menen dat zorgverzekeraars onderling afstemmen over de inkoop van fysiotherapie. Het KNGF maakt binnenkort, in samenwerking met de ACM, een artikel om meer duidelijkheid te creëren. De ACM heeft daarnaast in meer algemene zin met Zorgverzekeraars Nederland het belang besproken om te blijven bewaken dat haar leden de mogelijkheden en grenzen bij onderling overleg respecteren.

De KNGF maakt binnenkort haar inzet voor de contracten 2020 bekend bij alle verzekeraars. Daarin neemt de KNGF ook de gesignaleerde knelpunten in mee.  Als op 1 september de volgende contracteerronde van start gaat, stelt de KNGF opnieuw een meldpunt open.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top