ACTUEEL

Drentse gemeenten en jeugdhulpaanbieders pakken samen kosten aan

De wethouders jeugd van de twaalf Drentse gemeenten en de vijf bestuurders van de grootste Drentse zorgaanbieders hebben het Bestuurlijk Transformatie Akkoord getekend. Hiermee maken de partijen afspraken hoe ze tot een andere en betaalbare jeugdhulp komen in de komende jaren.

Dat maken de partijen op 25 januari bekend. De gemeenten en de jeugdhulpaanbieders Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo willen samen zorgen voor een kwalitatief goed jeugdhulpaanbod tegen betaalbare kosten. Het akkoord is een vervolg van het Jeugdzorgstatement Drenthe en is ondersteunend aan het landelijke Transformatieplan Zorg voor Jeugd 2018-2020.

Analyse

In heel Nederland was in 2017 het tekort op het totale jeugdhulpbudget van gemeenten 605 miljoen euro. Ook binnen de jeugdhulpregio Drenthe hadden de meeste gemeenten in 2017 een tekort op het jeugdhulpbudget. De verwachting is dat ook over 2018 een tekort ontstaat. De partners gaan aan de slag met een analyse van de tekorten. Er zijn veel aannames en veronderstellingen over hoe de tekorten in de jeugdhulp zijn ontstaan. Daarom wordt een gezamenlijke analyse uitgevoerd bij zowel gemeenten als aanbieders, financieel en inhoudelijk. De analyse mondt uit in een uitvoeringsplan voor 2019 en verder.

Maatregelen

De partijen willen verdere tekorten voorkomen door meer preventie en eigen verantwoordelijkheid, het normaliseren en niet onnodig medicaliseren van het gedrag van kinderen, sneller jeugdhulp dichtbij huis om opschalen te voorkomen, betere samenwerking door de één gezin-één plan-één regisseur-aanpak en het terugdringen van de regeldruk.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Arne van Oranje

26 januari 2019

Preventie kost ook geld, dus eigenlijk moet er minstens 700 miljoen bij vanuit het Rijk. Jaarlijks, niet eenmalig.
En dat neo-liberale 'eigen verantwoordelijkheid' is echt zum kotsen. Als dat bij deze cliënten een mogelijkheid was dan was de Jeugd GGZ in zijn geheel niet nodig.
Het krijgen van kinderen is een grondrecht, je hebt er geen enkele opleiding of vaardigheidsbewijs voor nodig. Zo lang we niet aan dat grondrecht willen gaan tornen is het gewoon nodig dat we als maatschappij uitgebreide faciliteiten hebben die gezinnen ondersteunen en behandelen die niet de capaciteiten hebben om goed kinderen op te voeden en verzorgen.

Top