ACTUEEL

Leeuwarden en De Friesland werken samen aan vitaliteit

Zorgverzekeraar De Friesland en de gemeente Leeuwarden gaan zich samen inzetten voor een vitale samenleving. Met het oog hierop hebben de twee partijen een convenant gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd voor de komende vijf jaar.

De afspraken voorzien onder meer in een aanpak van het acute huisartsentekort in Leeuwarden. Ook zijn er afspraken gemaakt met ziekenhuizen over terugkeer naar huis. Daarnaast zijn worden onderwerpen geadresseerd als het stimuleren van zelfredzaamheid, preventie, e-health, vroegsignalering en schuldenproblematiek.

Toekomst

De Friesland en de gemeente Leeuwarden sloten in 2013 voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst. Met het nieuwe convenant bekrachtigen de partijen de samenwerkingsrelatie. “De zorg verandert in een snel tempo”, reageert directeur Steven Hofenk van De Friesland. “Gezamenlijk optrekken is vereist om het zorgaanbod voor de inwoners van de gemeente Leeuwarden nu en in de toekomst goed te regelen.”

Korte lijnen

Hofenk acht het met name van belang om knelpunten tussen verschillende wetten als Wet Langdurige Zorg (WLZ), de zorgverzekeringswet (ZVW), de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op te lossen. De Friesland heeft van oudsher korte lijnen met de Friese gemeenten. Sinds kort heeft de zorgverzekeraar zogeheten regiomanagers, die de contacten met de gemeenten gaan verstevigen.

“We hebben al laten zien dat we door gezamenlijke inspanning we dingen voor elkaar krijgen”, zegt zorgwethouder Herwil van Gelder (PAL/GroenLinks). “Zo vestigt een nieuwe huisartsenpraktijk zich begin april in Leeuwarden en is het acute huisartsentekort opgelost. Daarnaast hebben wij de Praktijk Ondersteuner Huisarts jeugd een extra zet kunnen geven. Door afspraken met de ziekenhuizen is terugkeer naar huis gemakkelijker.’’

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top