HRM

Relatie met ex-patiënte kost verpleegkundige schorsing

Het Regionaal Tuchtcollege heeft een psychiatrisch verpleegkundige voor een half jaar geschorst vanwege een relatie met een ex-patiënte. Dat meldt verpleegkundig vakblad Nursing.

Volgens de verpleegkundige begon de relatie met die vrouw, die in 2015 een aantal weken was opgenomen op de psychiatrische crisisafdeling van een ziekenhuis, heeft hij geen professionele grenzen heeft overschreden. Na een eerste toevallig contact in het uitgaansleven daags na het ontslag van de vrouw, ontstond een relatie die nog steeds voortduurt. Het koppel is inmiddels van plan om te gaan trouwen. De verpleegkundige heeft naar eigen zeggen een afkoelingsperiode overwogen, maar kwam hiervoer niets tegen in de wet- en regelgeving. 

Grensoverschrijdend

Het Regionaal Tuchtcollege oordeelt dat de verpleegkundige wel degelijk professionele grenzen heeft overschreden door een relatie te beginnen met de patiënte zo kort na haar ontslag. Het college stelt dat een patiënt zich in relatie tot een hulpverlener per definitie in een afhankelijke positie bevindt  – en dat deze positie niet onmiddellijk ophoudt bij het eindigen van de behandelrelatie.

Ook heeft hij zich volgens het Tuchtcollege niet transparant en toetsbaar opgesteld. De verpleegkundige heeft zijn verliefdheid wel met een aantal collega’s besproken, maar niet met zijn leidinggevende. De relatie kwam pas aan het licht bij zijn leidinggevende toen een collega melding ervan deed.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top