ACTUEEL

'Toetsing onderzoek moet sneller en minder bureaucratisch'

De procedures rond het opstarten van zorgevaluatieonderzoek kunnen veel efficiënter. Daardoor kan METC-onderzoek sneller van start en wordt de administratielast voor onderzoekers sterk verminderd. Dat kan soms tot een jaar vertraging en frustratie schelen.

Dat stelt de Federatie Medisch Specialisten in een adviesrapport over de verplichte goedkeuring door Medisch Ethische Toetsingscommissies (METC’s). Met name de ‘toetsing lokale uitvoerbaarheid’ is vaak een langdurig en moeizaam proces door de bureaucratie die bij goedkeuring van klinische studies komt kijken.

Minder uitgebreid

Om te zorgen dat onderzoek sneller van start kan gaan, wil de Federatie dat de landelijke en lokale toestemmingsprocedures anders georganiseerd worden. Op landelijk niveau kan de METC-toetsing veel minder uitgebreid worden uitgevoerd, en al in een veel eerder stadium. Het scheelt ook als de AVG-toets landelijk gaat, in plaats van via afzonderlijke procedures bij de ziekenhuizen.

Lokale toetsing in de ziekenhuizen moet volgens de Federatie worden beperkt tot een aantal praktische afspraken over de uitvoering volgens een landelijk format. Nu is er vaak onnodige toetsing, omdat het overal op een andere manier gebeurt en de landelijke toets nog eens dunnetjes wordt overgedaan.

De komende tijd gaat de Federatie in gesprek met alle benodigde partijen in het zorg- en onderzoeksveld om deze ideeën te bespreken en tot werkbare oplossingen te komen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top