HRM

LHV en VWS pakken samen huisartsentekorten aan

De Landelijke Huisartsenvereniging LHV en het ministerie van VWS gaan samen de tekorten in de huisartsenzorg bestrijden. Deze week stuurden zij een gezamenlijk plan van aanpak naar de Tweede Kamer. LHV en VWS willen een positief en aantrekkelijk beeld neerzetten van onder andere het praktijkhouderschap.

Dat melden LHV en VWS op 24 april. Ze zetten concreet in op het opleiden van meer huisartsen, het verlagen van de werkdruk en taakverschuiving binnen de praktijk en binnen de regio’s.

In sommige regio’s worden huisartsentekorten verwacht, in de meeste zijn ze al een realiteit. Op verschillende plekken in het land worden initiatieven opgezet om voldoende huisartsen te werven en het werk goed uitvoerbaar te houden voor de zittende huisartsen.

Noodzaak

LHV en VWS willen de noodzaak aanpakken door het opleiden van meer artsen, het beter spreiden van de opleidingsplekken en het beter laten aansluiten van de opleiding op het werkveld. Ze werken aan het verlagen van de werkdruk. En de partijen verkennen de mogelijkheden om taken binnen de praktijk en binnen een regio anders te verdelen, bijvoorbeeld door inzet van andere vormen van personeel en door meer samenwerking tussen praktijken. Ze benadrukken ook dat ze het praktijkhouderschap weer aantrekkelijk willen maken, zo is te lezen in het Plan van Aanpak van 17 april.  

Los van VWS werkt LHV aan het ondersteunen van regionale initiatieven en het adviseren van huisartsen over praktijkoverdracht en -overname.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans hof

30 april 2019

Ondanks dat het duidelijk zou moeten zijn dat de echte oplossing van het probleem van het behoud van continuïteit van adequate eerstelijnszorg in het Randland (platteland, krimpgebieden) het verhogen van de aantrekkelijkheid/leefbaarheid aldaar in alle opzichten vergt, komt dit ook in de aanpak van VWS/LHV onvoldoende uit de verf. Wanneer gaan alle betrokken ministeries onder regie van BZK nu eens met een Deltaplan Eerstelijnszorg Randland aan de slag? De bouwmaterialen zijn er her en der. Bijvoorbeeld Coevorden levert een goed voorbeeld en een goede verbinding (spoorlijn Zwolle -Emmen) is daar onderdeel van.

Top