ACTUEEL

Foute zorgondernemers weten waar ze kruisje moeten zetten

Dubieuze zorgaanbieders komen te makkelijk door de aanbesteding van Twentse gemeenten, aldus Tubantia. Voor inschrijving zijn slechts een paar kruisjes nodig op de voor de hand liggende plek. Echte controle van alle gegevens vindt pas ná de gunning plaats.

Zorgbureaus Victorie, Samen Sterk, MSE, Het Thuisgevoel, Take Care V&R Thuiszorg, Anahid en Het Mozaïek liggen zwaar onder vuur vanwege gerommel met zorggeld. Toch stonden ze allemaal per 1 januari 2019 op de lijst van gegunde aanbieders van Samen14/OZJT. Dit is een samenwerkingsverband van twaalf Twentse gemeenten. Alleen Almelo en Hof van Twente houden hun eigen aanbesteding en doen niet mee aan de samenwerking. In deze twee gemeenten is de aanbesteding beduidend strenger. Alleen Het Mozaïek kreeg bij hen een contract. Dit schrijft Tubantia.

Eerder nog geprezen

Nog geen half jaar geleden werd het ‘barrieremodel’ van Samen14/OZJT nog geprezen door de lokale politiek, door onder andere wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Enschede. Het model zou juist dubieuze zorgbureaus weren. Ook minister De Jonge van VWS sprak zijn vertrouwen uit in het model n.a.v. kamervragen van PvdA-Kamerlid John Kerstens. Kerstens sprak hierin zijn zorgen uit over de twee zorgbureaus Victorie en Take Care V&R Thuiszorg. Deze lagen in Almelo/Hof al onder vuur, maar sleepten bij andere Twentse gemeenten een nieuw contract in de wacht. Naar aanleiding van het artikel in Tubantia hebben VVD Hengelo en de PVV Enschede vragen gesteld aan hun respectievelijke colleges van B en W over de aanbestedingsmodellen in Twente.

Procedure Almelo/Hof

Na het bestuderen van de aanbestedingsprocedures bleek dat er grote verschillen zijn tussen Almelo/Hof van Twente en OZJT/Samen14, zo meldt de regionale krant. Zo krijg je als zorgbureau in Almelo/Hof eens per twee jaar de kans om je in te schrijven. Als je afvalt, dan mag je het pas twee jaar later weer proberen. Bij inschrijving vindt direct een stevige controle plaats. Iedereen moet zes formulieren invullen en zes bewijsmiddelen inleveren. Denk hierbij aan diploma’s, jaarrekeningen en verklaringen van de belastingdienst. Als je hier niet doorheen komt, krijg je geen contract.

Inschrijving Samen14/OZJT

In de gemeenten van Samen14/OZJT is de inschrijving een stuk minder streng. Zo mag je je al inschrijven als je gisteren een zorgbureau bent begonnen. In een aanvraag is eerst ruimte om jezelf te verkopen en vervolgens moet een aantal vragen met ja of nee beantwoord noemen. Het gaat dan bijvoorbeeld over doelmatige besteding van de (financiële) middelen. Echte controle van alle gegevens vindt volgens Tubantia pas ná de gunning plaats.

Het lijkt er volgens de regionale krant op dat de betreffende ondernemers hebben gedaan wat je van ‘dubieuze’ ondernemers kunt verwachten. Ze zetten de kruisjes op de goede plek, ook al is het antwoord onjuist. Tubantia stelt dan ook dat je geen genie hoeft te zijn om de kruisjes op de gewenste plek te zetten.

Stoplichtmodel

Almelo/Hof hield na de procedure 160 zorgaanbieders over. Voor Samen14/OZJT waren dat er 264. Samen14/OZJT volgt pas met verdere screening in fase twee, wanneer de aanbesteding al is toegezegd. Middels een stoplichtmodel wordt er onderzoek uitgevoerd naar bijvoorbeeld de bestuurders, het personeel en de jaarrekeningen. Scoort een aanbieder rood, volgt er een bezoek of verder onderzoek. Aanbieders krijgen dan de kans om dingen recht te zetten.     

Verantwoordelijke bestuurders willen volgens Tubantia geen mededelingen doen over individuele zaken. Ze maken dan ook niet openbaar welke aanbieders ‘rood’  scoren. Pas wanneer een contract wordt verbroken, wordt dat naar buiten gebracht.

RTV Oost heeft het meldpunt ‘Zorgen om zorgbureaus’ gelanceerd, waar mensen terecht kunnen met misstanden of verdenkingen van fraude.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mark Merkus

7 mei 2019

Datimo heeft een informatieproduct ontwikkeld waarin alle Nederlandse zorgaanbieders zijn gescreend. Inmiddels hebben we van 200 zorgaanbieders moeten vaststellen dat deze 'voor nadere analyse' in aanmerking komen. En we zijn nog maar net begonnen! Gemeenten die het hardst roepen dat er wat moet veranderen, blijken drempelvrees te hebben voor onze analyses. Mogelijk omdat tekortkomingen in het aanbestedingsproces soms pijnlijk duidelijk worden. In de manier waarop zorgaanbieders geld aan de zorg weten te onttrekken, herkennen we inmiddels enkele patronen. Verboden is het niet (altijd), maar van een efficiënte inzet van het gelden is evenmin sprake. Welke bestuurder wil wèl weten waar de ruimte ligt en welke zorgaanbieders nadere uitleg zijn verschuldigd over hun bedrijfsvoering?
De gemeenten Opsterland en Oldambt staan als eersten wèl open voor een gesprek hierover; met die gemeenten bespreken we binnenkort de uitkomsten in hun regio.

Top