ACTUEEL

Zilveren Kruis verhoogt tarieven huisartsen

Het verschil van inzicht tussen partijen over de uitleg van de bepalingen in het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022 is ten einde. LHV, InEen en Zilveren Kruis hebben overeenstemming bereikt over de indexering van een aantal tarieven zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord.

Dat meldt de zorgverzekeraar op haar website. Door deze afspraken zal Zilveren Kruis bepaalde huisartsentarieven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 indexeren. Zilveren Kruis hanteert daarbij de prijsindexatie van vier procent. Dat is in lijn met de NZa-beleidsregel.

Invulling hoofdlijnenakkoord

Zilveren Kruis voert op dit moment gesprekken met zorgprofessionals en brancheorganisaties over de verdere invulling van het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. De gesprekken gaan over een aantal onderwerpen uit het hoofdlijnenakkoord, zoals ‘meer tijd voor de patiënt’, ’versterken van de organisatiegraad van de eerste lijn’, ‘digitalisering in de huisartsenzorg & ICT-zorginfrastructuur’ en ‘terugdringen van overbodige regeldruk’. Op basis daarvan bepaalt Zilveren Kruis de concrete invulling voor volgend jaar.

“We willen in het belang van onze verzekerden graag met de LHV, InEen en de huisartsen tot goede afspraken komen”, zegt Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis. “De opbouw van een aantal van onze tarieven was helaas niet voor iedereen voldoende transparant. Dat is niet de bedoeling geweest.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top