ACTUEEL

Burger kent publieke gezondheidszorg niet

De publieke gezondheidszorg is bij de burger een onbekend begrip. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) daarentegen is wel bekend. Burgers maken bovendien geen onderscheid tussen de publieke en de reguliere gezondheidszorg. Dit blijkt uit een rapportage van onderzoeksbureau Nivel.

Beperkt

Uit het onderzoek blijkt dat de kennis van burgers van de publieke gezondheidszorg in het algemeen  beperkt is. De helft van de mensen heeft er nog nooit van gehoord. Maar twee procent zegt precies te weten wat de publieke gezondheidszorg is. Mensen die zeggen dat ze wel eens van de publieke gezondheidszorg hebben gehoord, kunnen vaak wel concrete taken noemen en instellingen die erbij betrokken zijn. Dit zijn veelal taken die door de GGD worden uitgevoerd. De GGD geniet dan ook veel bekendheid.

Zichtbaar

Hoewel de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de publieke gezondheidszorg denkt bijna de helft van de burgers dat de gemeente geen rol speelt. Aangezien de GGD meer zichtbaar is dan de gemeente op het terrein van de publieke gezondheidszorg, is het niet zo verwonderlijk dat veel burgers denken dat de gemeenten geen rol speelt.
Mede vanwege de beperkte kennis heeft de burger geen uitgesproken verwachtingen over de publieke gezondheidszorg. Als ze al verwachtingen hebben dan zijn die weinig specifiek. Burgers willen gewoon goede en betaalbare zorg. Ook willen ze meer voorlichting en informatie over de zorg.

Onderscheid

Ondanks de onbekendheid zegt een kwart van de geënquêteerden in het afgelopen jaar gebruik te hebben gemaakt van de publieke gezondheidszorg of GGD. Het gaat dan met name om diensten als  reizigersvaccinatie, de jeugdgezondheidszorg en bevolkingsonderzoeken. Bij diensten van de publieke gezondheidszorg waar burgers gebruik van zeggen te hebben gemaakt, noemen zij ook vaak zorginstellingen en zorgverleners, zoals ziekenhuizen, artsen en apotheken. Hieruit blijkt volgens de onderzoekers dat burgers de publieke gezondheidszorg niet onderscheiden van de reguliere gezondheidszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top