ACTUEEL

VWS onderzoekt effect ontregeloffensief

Het ministerie van VWS laat een enquête uitvoeren naar de netto effecten van het programma ‘(Ont)regel de zorg’. De merkbaarheidsscan moet duidelijk maken of het programma en de bijhorende concrete schrappunten ook daadwerkelijk leiden tot vermindering van de regeldruk.

De merkbaarheidsscan is ontwikkeld door KPMG in opdracht van het ministerie van VWS. De scan maakt gebruik van interviews, focusgroepen en een enquête. Deze wordt de komende jaren meerdere keren ingezet om de voortgang te kunnen volgen. Voor het ene schrappunt zal het nog een nulmeting zijn, andere punten zijn al opgelost of worden momenteel aangepakt.

Op dit moment staat de eerste enquête uit. Deze is weliswaar opgezet voor alle zorgsectoren, maat gelet op de uitwerking van schrappunten is deze voor de wijkverpleging het meest concreet. Om die reden werpt branchevereniging ActiZ zich op als promotor van het onderzoek.

Kritisch blijven

De vraag naar de concrete effecten van het offensief tegen regeldruk is onlangs in Zorgvisie belicht in een korte serie artikelen. Veelzeggend is het commentaar in één van de bijdragen van ‘ontregelaar’ Kees Kraaijeveld: "De bewustwording dat het roer echt om moet, is groot. Boven verwachting groot. Het ontregelen van de zorg staat in alle hoofdlijnakkoorden, is opgenomen in plannen van brancheverenigingen en staat in concrete programma’s van zorgverzekeraars. Ook toezichthouders als NZa en IGJ werken actief mee. De politiek steunt het proces. We hebben nu écht de kans om het helemaal anders te gaan doen. Maar tegelijkertijd is het waar dat we kritisch moeten blijven op het verschil tussen woord en daad.”

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top