Algemeen

VGZ: stuur geen patiënten naar Ikazia Ziekenhuis

Zorgverzekeraar VGZ heeft Rotterdamse huisartsen gevraagd geen patiënten meer door te verwijzen naar het Ikazia Ziekenhuis. Reden: het ziekenhuis levert te veel zorg en zit daardoor al aan het budget-plafond.

Doorgaans bemoeien verzekeraars zich indien nodig pas tegen het eind van het jaar met de patiëntenstromen, maar VGZ voelt zich genoodzaakt nu al in te grijpen. Vorig jaar ging Ikazia ook al over het afgesproken budget heen, toen met zo’n drie miljoen euro. Dat bedrag kwam uiteindelijk voor rekening van het ziekenhuis. De overschrijding dreigt dit jaar nog veel groter uit te vallen, vandaar dat VGZ alleen nog spoedbehandelingen en bevallingen vergoedt. In een brief aan huisartsen vraagt VGZ om patiënten die bij hen verzekerd zijn niet langer naar Ikazia te sturen.

Minderjarigen

Ikazia stelt in een online handleiding voor VGZ-verzekerden dat de zorgverzekeraar haar verzekerden op deze manier vrije ziekenhuiskeuze en vrije artsenkeuze ontzegt. Een woordvoerder laat weten dat het ziekenhuis bepaalde behandelingen blijft uitvoeren die niet langer worden vergoed. Het gaat daarbij onder meer om minderjarigen en oncologische patiënten. Het probleem doet zich alleen voor tussen het ziekenhuis en VGZ. Andere verzekeraars hebben geen budget-plafond afgesproken, hun verzekerden kunnen dus gewoon nog naar Ikazia voor een behandeling.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn — www.gezondezorg.org

8 juli 2019

Wat maakt het voor VGZ nou uit of de rekening van een van zijn verzekerden van het ene of van het andere ziekenhuis komt? Anders gesteld: de budgetplafondprijs is toch een maximum, geen vastgesteld bedrag dat aan het ziekenhuis betaald wordt ongeacht het aantal behandelde patiënten?

Richard Jansen

8 juli 2019

50% te weinig zorg ingekocht door VGZ? Geen wonder dat ze dit jaar lagere premies konden bieden. Doe je eens aan je belofte houden VGZ!

En hoe zit het met verzekerden met een restitutie polis? Kunnen die ook niet meer bij het Ikazia terecht? Bij een natura polis lijkt het me al vreemd dat ik na een half jaar niet meer bij het lokale ziekenhuis terecht kan, maar bij een dure polis mag ik toch echt hopen dat ik niet naar Alkmaar moet voor een behandeling.

Top