ACTUEEL

Ook MST stopt met keurmerken en lintjes

Medisch Spectrum Twente (MST) zet een punt achter de medewerking aan keurmerken en lintjes. Volgens MST zijn deze elf niet meer onderscheidend en brengen ze kosten en extra administratie met zich mee. Het ziekenhuis in Enschede concentreert zich liever op zorguitkomsten.

In een verklaring laat MST weten dat keurmerken en lintjes die door de patiëntenverenigingen worden toegekend, een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door het centraal stellen van het patiëntperspectief. Tegenwoordig zijn ze veel minder relevant, omdat bijna alle keurmerken behaald zijn door de ziekenhuizen. “De kwaliteit die gevraagd wordt, is daarmee altijd op orde en het onderscheidend vermogen is verminderd”, aldus MST..

Uitkomstindicatoren

Om de waarde van de zorg voor de patiënt inzichtelijk te maken en te verbeteren, richt MST zich steeds meer op het meten van zorguitkomsten. Dat doet MST in nauwe samenwerking met de overige Santeon ziekenhuizen. Als voorbeeld noemt MST het gezamenlijke Value Based Healthcare-programma, waarin uitkomsten van de ziekenhuizen vergeleken worden om de zorg te verbeteren.

Minder administratie

MST wil met het afschaffen van de keurmerken ook de administratielast omlaag brengen. Het verlagen van het aantal keurmerken past binnen het NVZ-programma ‘Minder regels, minder administratie’. Dit is specifiek bedoeld om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen te verminderen. De doelstelling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is dat het aantal keurmerken wordt verminderd. Daarnaast hebben ook de Santeon ziekenhuizen afgesproken om het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg dit jaar te halveren. Verschillende ziekenhuizen zijn het MST voorgegaan met het afschaffen van keurmerken.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top