ACTUEEL

Prijs en volume domineren gesprek ziekenhuis en zorgverzekeraar

De contractgesprekken tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars gaan nu veelal over prijzen en volumes van zorg. De zorgverkopers van de ziekenhuizen zouden dat graag anders zien. Zij zouden het vaker over inhoudelijke thema’s als zinnige zorg en de visie op de regio willen hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau IG&H Consulting.

Uit het onderzoek blijkt dat de gesprekken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen wel steeds breder worden. "De nieuwe onderlinge afspraken bestaan niet alleen uit budgettering en het mogelijk maken van declareren. Beide partijen brengen hun strategische intenties in. De zorgcontractering wordt zo het startpunt voor gezamenlijke projecten", stelt IG& H op basis van het onderzoek onder 25 zorgverkopers en financials van ziekenhuizen en klinieken.

Toch zouden zorgverkoper nog wel meer inhoudelijke gesprekken willen voeren met de verzekeraars. "Op dit moment domineren prijs en volume nog ruim 60 procent van alle gesprekken. Als het aan de zorgverkopers ligt, dan gaat straks geen 25 procent maar 50 procent van de gesprekken over inhoudelijke thema’s als de juiste zorg op de juiste plek, zinnige zorg en de visie op de regio."

Meerjarencontract

Het sluiten van meerjarenafspraken draagt hieraan bij. Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft inmiddels een meerjarencontract met de grootste verzekeraar. Een kwart zelfs met vrijwel alle verzekeraars. "Dit zijn 'helaas' niet allemaal samenwerkingen tussen aanbieders en verzekeraars. Een deel van de meerjarencontracten wordt simpelweg gesloten, omdat de banken financiële zekerheid eisen. De meerjarencontracten geven wel rust en ruimte voor een ander gesprek", aldus IG&H.

Zorgverkopers waarderen het wanneer verzekeraars met een eigen visie op zorg aan tafel komen. "Over de interpretatie van deze visie kan je vervolgens nog van mening verschillen. Maar het is wel de voornaamste reden dat Zilveren Kruis door 45 procent van de zorgverkopers als meest professionele zorginkopers worden gezien, gevolgd door VGZ met 25 procent. Volgens zorgverkopers hebben zij de basis van het zorginkopen op orde en is het nu tijd dat de zorginkopers meer mandaat krijgen en ruimte krijgen om maatwerk toe te passen", stelt IG&H.

Visie op de regio

De volgende stap  is volgens IG&H dat beide partijen een gezamenlijke ambitie bepalen die ieders belang dient. "Ontwikkel een visie op de regio of bepaalde zorgsoorten, kijk breder dan de eigen organisatie en stel vast wat je samen wilt bereiken. Zet een gezamenlijke projectgroep op, stel data open voor elkaar en maak samen de analyse. Wanneer je elkaar opzoekt, dan zal het oude gedrag vanzelf verdwijnen. Discussies zullen niet meer gaan over elke letter in het contract, maar over wat goed is voor de patiënt, de verzekerde en de maatschappij. En dat is uiteindelijk ook goed voor de verzekeraar èn de zorgaanbieder."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top