ACTUEEL

IGJ: Zorg Stichting Nostram schiet tekort

De zorg bij Stichting Nostram is onvoldoende deskundig. Er wordt niet gestuurd op kwaliteit en ook de veiligheid van zorg en medicatie laat te wensen over. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Wageningse woonzorgstichting daarom onder verscherpt toezicht gesteld.

Nostram biedt begeleid wonen voor zes tot acht personen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar met een verstandelijke beperking en lichte psychiatrische problemen. Het risico bestaat dat de cliënten niet de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat hun veiligheid gevaar loopt, stelt de inspectie na onderzoek. De IGJ maakt melding van structurele tekortkomingen en stelt vast dat er op dit moment te weinig gestuurd wordt op verbetering hiervan. De inspectie stelt daarom Stichting Nostram voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht, waarbinnen de organisatie orde op zaken moet stellen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top