HRM

'Te weinig animo ouderengeneeskunde'

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, slaat alarm over het te geringe aantal aanmeldingen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Jaarlijks worden er 186 opleidingsplaatsen tot specialist ouderengeneeskunde beschikbaar gesteld, maar die worden niet allemaal ingenomen. Dat kan in de toekomst leiden tot fikse tekorten, is de vrees.

Over vijftien jaar, in 2034, zullen er naar verwachting zeker 2516 specialisten ouderengeneeskunde nodig zijn. Op basis van het gat tussen de beschikbare plekken op de opleiding en de huidige instroom voorziet Verenso echter een tekort van minimaal 825 specialisten in dat jaar.

Volgens de vereniging zullen er de komende jaren zeker 1793 specialisten ouderengeneeskunde moeten worden opgeleid. Om de animo te vergroten moet ouderengeneeskunde meer aandacht krijgen tijdens de basisopleiding geneeskunde. Ook moet worden gekeken hoe het vak aantrekkelijker kan worden gemaakt. (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

5 augustus 2019

Naast kindergeneeskunde ook geneeskunde voor “oudere volwassenen”? Wat zijn “ouderen”? Op hogere leeftijd zullen volwassenen functionele beperkingen bemerken, maar welke ICD zijn alleen op hoge leeftijd aan de orde en hebben een leeftijdspecifieke oorzaak? Of is veroudering een ziekte? Of gaat het om specifieke communicatievaardigheden? Kortom, waar staat de kern van uw specialisatie beschreven?

Verenso

13 augustus 2019

Geachte heer Koopman,

In reactie op uw bericht verwijzen wij u graag naar onze website;
https://www.verenso.nl/richtlijnen-en-praktijkvoering/richtlijnendatabase/competentieprofiel-specialist-ouderengeneeskunde

https://www.verenso.nl/de-specialist-ouderengeneeskunde/kwetsbare-patienten

Met vriendelijke groet,
Verenso

Top