ACTUEEL

ACM wil meer tijd voor onderzoek fusie ouderenzorg

De ACM wil meer onderzoek naar de voorgenomen fusie tussen twee aanbieders van ouderenzorg in Den Helder, Stichting Omring en Stichting Vrijwaard.

Om te kunnen vaststellen of er door de fusie een dominante aanbieder ontstaat voor de verschillende vormen van ouderenzorg in Den Helder, is vervolgonderzoek nodig volgens de ACM. De ACM kijkt dan of na de fusie voor ouderen en hun familie voldoende keuze overblijft. Ook de prikkel om zich te onderscheiden op kwaliteit valt door de fusie mogelijk weg.

Faillissement voorkomen

Vanwege de slechte financiële situatie van Vrijwaard geven beide partijen aan dat de fusie nodig is om een faillissement van Vrijwaard te voorkomen. Dit zogenaamde ‘reddingsfusieverweer’ wordt zelden gebruikt. Partijen moeten dan aantonen dat na de fusie de concurrentiesituatie niet slechter is dan zonder fusie.

Alternatieven

De ACM oordeelt nu dat er mogelijk alternatieven zijn voor de voorgenomen fusie, die minder concurrentiebeperkend zijn. Mocht Vrijwaard binnenkort failliet gaan, dan zijn de curator en de verschillende zorginkopers verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg. Ook in die situatie is het volgens de ACM mogelijk dat alle, of delen van de activiteiten van Vrijwaard worden overgenomen door andere zorgaanbieders dan Omring.

Vertraging

De fusie loopt flinke vertarging op door het besluit van ACM. Als de beide instellingen hun plannen willen doorzetten, moeten ze eerst weer een vergunning aanvragen bij de ACM. Nader onderzoek van de ACM moet dan uitwijzen of partijen al dan niet een vergunning krijgen. Alleen met een vergunning van de ACM mogen partijen fuseren.

Aanvankelijk was het plan dat Vrijwaard en HulpThuis als een zelfstandig onderdeel binnen Omring zouden gaan functioneren. De ondernemingsraden en cliëntenraden van Vrijwaard en Omring hadden een positief advies afgegeven.

Lange historie

Vrijwaard is actief in de ouderenzorg in Den Helder met enkele woonzorglocaties. Omring is een financieel sterkere zorgorganisatie met een lange historie in deze regio en werkt al langer samen met Vrijwaard op het gebied van zorg en dienstverlening, zoals sinds 2017 op het gebied van eerstelijns verblijf (ELV).

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

hans peltenburg

24 augustus 2019

Hou toch op met die zogenaamde marktwerking. . “De ACM kijkt dan of na de fusie voor ouderen en hun familie voldoende keuze overblijft. Ook de prikkel om zich te onderscheiden op kwaliteit valt door de fusie mogelijk weg.” Het vorige kabinet heeft 400 of 500 verpleeg en verzorgingshuizen wegbezuinigd. Er vált helemaal niets te kiezen voor patienten. De meeste ouderen staan jaren op de wachtlijst. En moeten 3 of 4 keer verkassen van de ene naar de andere tijdelijke plek in verpleeghuizen. . Écht er valt sowieso niets te kiezen als je oud en kwetsbaar bent. Hetzelfde geldt voor wijkverpleegkundige zorg. Er is te veel schaarste om marktwerking te kunnen laten floreren. Politiek; wordt wakker.

Top