ACTUEEL

Diana Monissen neemt afscheid van Prinses Máxima Centrum

Diana Monissen heeft bekendgemaakt dat zij begin 2020 stopt als bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Na de realisatie van het centrum in mei 2018 is er onder haar voorzitterschap een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Zij acht de tijd daarom nu rijp om ruimte te bieden aan de opvolging.

Monissen werd medio 2015 bestuursvoorzitter van het Prinses Máxima Centrum. De afgelopen jaren heeft zij samen met haar mede bestuursleden Rob Pieters en Hans Clevers “bestuurlijke bergen verzet” –aldus het centrum in een persbericht- om het top kinderoncologisch zorg- en researchcentrum te realiseren. In mei 2018 opende het centrum de deuren van het gloednieuwe gebouw.

Ontwikkeling

Het Prinses Máxima Centrum heeft zich sinds de opening ontwikkeld en geprofessionaliseerd, zowel wat betreft de zorg, research en scholing van professionals als de processen en financiële borging. Het centrum heeft zich in het eerste jaar na opening nog steviger georganiseerd en haar positie geborgd voor de toekomst. Dit najaar wordt het nieuwe strategisch meerjarenplan vastgesteld voor de jaren 2020 tot 2024. Al met al acht Monissen de tijd rijp voor de opvolging die voortvarend doorgaat met de ontwikkeling van het centrum en het realiseren van de missie.

Bijdrage

Volgens het Prinses Máxima Centrum heeft Monissen  de afgelopen jaren “op alle terreinen een onmisbare bijdrage geleverd aan de realisatie van het centrum en de ontwikkeling sinds de opening”. “Haar brede kennis van de zorg en ervaring met de vele dossiers zijn van cruciaal belang geweest voor het Prinses Máxima Centrum. Haar tomeloze inzet voor het centrum en de missie was een inspiratiebron voor velen.”

Erkentelijk

De raad van commissarissen respecteert de keuze van Monissen, maar betreurt deze evenzeer. De raad is haar zeer erkentelijk voor alles wat zij gedaan heeft voor het Prinses Máxima Centrum. De raad van commissarissen gaat zich nu richten op haar opvolging. Begin 2020 zal Monissen terugtreden als bestuursvoorzitter; de exacte datum waarop een ieder afscheid van haar kan nemen zal in overleg met de raad van commissarissen worden vastgesteld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top