ACTUEEL

Bekritiseerde jeugdbeschermer verlaat Samen Veilig Midden-Nederland

Tanno Klijn beëindigt per 1 november 2019 zijn dienstverband als bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland. Hij zet vanaf die datum zijn loopbaan voort als directeur-bestuurder van Stichting Nidos, een landelijk werkende (gezins)voogdijinstelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

RTV Utrecht brengt Klijns vertrek in verband met “aanhoudende problemen” bij Samen Veilig Midden-Nederland, de regionale organisatie achter het meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld. De lokale nieuwszender wijst in dit verband op onderzoeken in verschillende gemeentes. Daaruit zijn aldus de nieuwszender onder meer mankementen naar voren gekomen in de verslaglegging en de omgang met klachten. Naar eigen zeggen hebben zich de afgelopen jaar meer dan driehonderd ouders en gezinnen bij RTV Utrecht gemeld met klachten. Ook zou Samen Veilig volgens RTV Utrecht een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) traineren naar een onrechtmatig zwijgcontract met cliënten die ten onrechte door Veilig Thuis zouden zijn beschuldigd van kindermishandeling.

'Respectloos'

In een reactie laat Veilig Thuis bij monde van voorzitter Mariëlle Rompa van de raad van toezicht weten “stellig afstand te nemen van het beeld zoals RTV Utrecht dit schetst”. Rompa: “Het doet geen recht aan de inspanningen en prestaties in de afgelopen acht jaar ten behoeve van Samen Veilig Midden-Nederland, die door Tanno gezamenlijk met zijn collega en de medewerkers zijn geleverd. De gekozen bejegening in de verslaglegging van RTV Utrecht beschouwen we als respectloos, suggestief en schadelijk naar zowel hem als onze gehele organisatie.”

Volgens Rompa heeft Klijn de afgelopen acht jaar samen met zijn collega-bestuurder en het management Samen Veilig Midden-Nederland “door de transitie van de jeugdzorg geloodst en omgevormd naar een organisatie met een stevige positie in het vernieuwde zorglandschap”.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top