HRM

Treant snijdt diep in personeelsbestand; 500 banen weg

Treant snijdt diep in personeelsbestand; 500 banen weg

Bij drie ziekenhuizen van de Treant Zorggroep in Noord-Nederland gaan 500 banen verloren. Hierbij zullen een beperkt aantal gedwongen ontslagen vallen.

Bestuursvoorzitter Rolf de Folter zegt zich te realiseren dat het om een ingrijpend besluit gaat. "Dat we banen moeten schrappen heeft alles te maken met de ingezette koers. De zorg verschuift en dat heeft personele gevolgen", zegt hij tegen RTV Drenthe. "Zowel medewerkers als patiënten sorteren voor op de ingezette ontwikkeling. Dat gaat harder dan wij hadden verwacht.”

De seh in Stadskanaal gaat in januari 2020 dicht en die in Hoogeveen in april dat jaar. Hiervoor in de plaats komen in deze steden basisspoedposten die dagelijks tot 23.00 uur open zijn.

Gedwongen ontslag

Hoewel het ziekenhuis dit jaar in de rode cijfers dreigt te belanden heeft De Folter "geen zorg over het voortbestaan van Treant." Treant denkt dat verreweg de meeste zorgwerknemers elders in de regio aan het werk kunnen, met name bij de ziekenhuizen in Assen, Winschoten en Meppel. Ook de centra voor verpleging en ouderenzorg van Treant bieden een aantal werknemers soelaas. "Maar gedwongen ontslagen kan ik op dit moment niet uitsluiten", aldus De Folter. De drie ziekenhuizen tellen nu 2700 banen, waarvan er dus 500 verdwijnen. Het gaat om 300 banen in de patiëntenzorg en 200 bij ondersteunende afdelingen.

Extra toeloop

De spoedhulp in Stadskanaal gaat ‘s nachts al met onmiddellijke ingang dicht. Die sluiting van de seh was eigenlijk vorzien voor begin 2020. Maar omdat meer verpleegkundigen en artsen dan voorzien al ander werk hebben gevonden, is openhouden van de spoedhulp in Stadskanaal niet langer verantwoord, aldus Treant. Binnen het samenwerkingsverband 'Zorg voor de Regio' zijn inmiddels afspraken gemaakt hoe de spoedzorg in de toekomst geregeld wordt. Treant-hoofdlocatie Scheper Ziekenhuis in Emmen verwacht jaarlijks 2600 extra patiënten. Ook het Wilhelmina Ziekenhuizs in Assen, Isala Meppel en de Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG) in Scheemda stellen zich in op een extra toeloop van 1500 tot 2000 nieuwe patiënten per ziekenhuis.

Herstelbedden

De fysieke ruimte die vrijkomt in de klinieken in Hoogeveen en Stadskanaal wil Treant gaan gebruiken voor onder meer revalidatie- en herstelbedden voor kwetsbare ouderen. Treant breidt ook het bestaande aanbod aan gespecialiseerde zorgcentra uit: voor patiënten in Stadskanaal een centrum voor oogheelkunde en in Hoogeveen een centrum voor orthopedische ingrepen. De andere ziekenhuizen in de regio blijven deze zorg ook leveren.

De maatregelen komen niet uit de lucht vallen. Treant sloot in 2018 al de kindergeneeskunde en verloskunde in Stadskanaal en Hoogeveen. Ook de spoedeisende hulp in die twee ziekenhuizen sluit op termijn. Hiervoor in de plaats komen er zogehten 'weekziekenhuizen' die voorzien zijn van basisspoedposten waar mensen terecht kunnen voor niet levensbedreigende situaties. Vooruitlopend hierop hebben ziekenhuizen, huisartsen en ambulancediensten met elkaar afgesproken dat de ambulance ’s nachts naar omliggende ziekenhuizen rijdt en niet meer naar de locatie in Stadskanaal.

Meer achtergrond: 'Veel banen weg bij Treant om erger te voorkomen'

 

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Y. Blaauw

1 oktober 2019

De SEH in Stadskanaal gaat niet per direkt dicht. Het betreft nachtsluitingen zoals verderop in het stuk wel staat. Eerste alinea schept verkeerd beeld.

Arne van Oranje

3 oktober 2019

Dit zijn de eerste stappen van het grote meerjarenplan van de overheid om tussen 2030 en 2040 de helft van de ziekenhuizen in Nederland te sluiten ( https://www.skipr.nl/actueel/id9017-rvz-bepleit-halvering-aantal-ziekenhuizen.html ).

Op een congres in september 2018 sprak NZa voorzitter Kaljouw de verwachting uit dat tussen 2030 en 2040 de helft van de 120 ziekenhuizen voor de algemene gezondheidszorg verdwenen is in Nederland. Deze halvering zal ook gestimuleerd worden door overheids en zorgverzekeraars beleid van de komende jaren benadrukte ze nog even.

Top