HRM

VvAA-leden: 'Zorgverzekeraars staan ontregeling in de weg'

VvAA-leden: 'Zorgverzekeraars staan ontregeling in de weg'

Ondanks pogingen om de administratieve lasten te verlichten ervaren zorgverleners nauwelijks minder regeldruk. Zorgverzekeraars en ICT-systemen zijn volgens zorgverleners de belangrijkste sta in de weg bij het terugdringen van de regeldruk. Door dit alles is het vertrouwen in daadwerkelijke verandering “zeer laag”.

Eén en ander komt naar voren uit de Nationale (Ont)Regelmonitor van beroepsvereniging VvAA  onder ruim 10.000 zorgverleners. Volgens bijna de helft van de respondenten zijn de zorgverzekeraars de belangrijkste veroorzaker van de regeldruk (48 procent). ICT-systemen (13 procent) en wetgeving (11 procent) scoren ook als bron van regeldruk. Anders dan de rest van de zorgprofessionals wijzen medisch specialisten wijzen niet zorgverzekeraars (18 procent), maar ICT-systemen (30 procent) als belangrijkste veroorzaker van de regeldruk aan.

Aandacht

Het is de eerste keer dat de Nationale (Ont)Regelmonitor wordt gehouden na de nulmeting eind 2018. In deze periode is het ministerie van VWS gestart met de campagne ‘(Ont)Regel de zorg’, die inmiddels 150 concrete maatregelen heeft opgeleverd. Acht van de tien zorgverleners zijn blijkens de monitor bekend met de campagne. Bijna de helft (47 procent) merkt dat het onderwerp aandacht heeft binnen de eigen organisatie of beroepsgroep, een groei van 5 procent.  

Dalend vertrouwen

Ondanks alle aandacht, schrapsessies en goede voornemens heeft nog altijd 82 procent last van regeldruk op het werk (87 procent bij de nulmeting). Bovendien is net als een half jaar geleden 62 procent van de zorgverleners ontevreden over de voortgang van het ontregelen. Het aantal zorgverleners dat weinig tot heel weinig vertrouwen heeft in daadwerkelijke verandering, is zelfs gestegen van 63 procent naar 67 procent. Wel is het percentage zorgverleners dat aangeeft dat de regeldruk (sterk) toeneemt gedaald van 58 procent naar 41 procent.

Stagnatie

“Het lijkt erop dat de toename van de regeldruk stagneert en zorgverleners weten dat het op de agenda staat”, reageert VvAA-directeur Edwin Brugman. “Per saldo is er echter voor de zorgverleners nauwelijks iets veranderd. De situatie is wat ons betreft niet minder alarmerend geworden. Dit vraagt om maatregelen om het ontregelproces te versnellen, willen we met elkaar bevlogen en gemotiveerde zorgverleners behouden, nu en in de toekomst. Het is vooral zaak dat de partijen die de regeldruk veroorzaken, nu echt werk maken van het beperken ervan. Want zij dragen met name de verantwoordelijkheid voor het realiseren van een beter werkklimaat. Hun prioriteiten moeten nu echt naar het verminderen van de regeldruk.”

De bevindingen in de Ontregel-monitor sluiten aan bij recent onderzoek van adviesbureau Berenschot naar de ontwikkeling van de regeldruk. Hieruit komt naar voren dat zorgprofessionals in de langdurige zorg naar eigen zeggen gemiddeld ruim een derde van hun werkbare tijd (35 procent) aan administratieve taken te besteden. Dit is een stijging van 4 procent ten opzichte van 2018 en zelfs 10 procent meer dan in 2016 en 2017. Ook in de care wordt veel geklaagd over de belasting die IT-systemen veroorzaken.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top