ACTUEEL

Patiëntenfederatie wil dat verzekerden meer invloed krijgen

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het kabinet zich volgend jaar meer moet richten op het oplossen van de stapeling van zorgkosten, op het vergroten van directe invloed van verzekerden en meer bekendheid moet geven aan regelingen voor arbeidsparticipatie van chronisch zieken.

De koepel van patiëntenorganisaties stuurde een brief naar de Tweede Kamer met input voor de begrotingsbesprekingen binnen het ministerie van VWS. Daarin pleit zij onder andere voor het verkennen van meer directe vormen van verzekerdeninvloed. De patiëntenfederatie schrijft dat verzekerden beter bij het beleid kunnen worden betrokken door directe terugkoppelilng vanuit verzekerden te stimuleren, iets dat bovendien is vastgesteld in de wet Verzekerdeninvloed. Ook zou Patiëntenfederatie Nederland graag zien dat online inzichtelijk gemaakt wordt wat de ervaringen van verzekerden zijn met de dienstverlening en zorginkoop door hun zorgverzekeraars. 

Stapeling zorgkosten

Patiëntenfederatie Nederland vraagt ook aandacht voor de stapeling van zorgkosten. De patiëntenfederatie schrijft dat mensen met een beperking of chronische aandoening hierdoor noodzakelijke zorg mijden of meer pijn of klachten krijgen. Dit zou als gevolg hebben dat zij minder kunnen deelnemen aan de samenleving. Wat de patiëntenfederatie van het kabinet vraagt, is dat zij oog heeft voor het totaal aan kosten en de gevolgen voor mensen in de praktijk. 

Chronisch zieke werkenden

De patiëntenfederatie vindt bovendien dat er meer aandacht moet komen voor chronisch zieke werkenden omdat veel van hen knelpunten ervaren in hun huidige baan. De mogelijkheden tot om- en bijscholing moet volgens Patiëntenfederatie Nederand vaker worden ingezet en er moet meer bekendheid komen voor regelingen en tools voor aanpassingen van het werk, de werkplek en werktijden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top