HRM

Vakbonden verlagen looneis ziekenhuis-cao

Vakbonden verlagen looneis ziekenhuis-cao

Een akkoord over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel komt dichterbij. Als de NVZ de eenmalige uitkering van 1000 euro uit haar laatste bod structureel maakt en kleine verslechteringen schrapt, is een nieuwe cao vrijwel rond.

Deze handreiking doen de vakbonden aan de NVZ. Daarmee laten ze de looneis van vijf procent per jaar los. "Als de NVZ hiermee akkoord gaat, dan hebben we een cao", zegt Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. Onder deze cao vallen 200.000 medewerkers.

Drie procent

De NVZ bood in haar 'eindbod' van september zowel voor 2020 en 2021 een loonsverhoging van vier procent, maar voor dit jaar niets: het personeel zou  – behalve de 1000 euro eenmalige uitkering geen structurele salarisverbetering krijgen. Omdat de vorige cao tot 1 april van dit jaar geldt, lopen werknemers daardoor een structurele loonsverhoging mis.

Loonsverhogingen

In plaats van de eenmalige uitkering is daarom een loonsverhoging van die 3,5 procent over 2019 (bijna driekwart van de looneis van 5 procent) afdoende om alle bonden weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Merlijn: "We willen minimaal dezelfde verbeteringen als in de andere zorgsectoren. Je ziet bijvoorbeeld in de ggz en vvt flinke loonsverhogingen, terwijl die sectoren financieel een stuk zwakker zijn."

Verslechtering

Merlijn wil dat de NVZ drie voorstellen voor verslechtering in de cao intrekt. Het gaat om de afschaffing van de werkgeversvergoeding voor de aanvullende zorgverzekering (dertien euro per maand) en het plan om niet na een jaar maar al na een half jaar 90 procent in plaats van 100 procent van het inkomen bij ziekte aan te vullen. Verder wil ze dat de NVZ het idee intrekt om het bevorderingsbeleid uit de cao te halen en voortaan te bespreken met de OR’s.

Onvolledig

De zorgvakbonden en NVZ praten al sinds begin dit jaar af en toe over een nieuwe cao. Vorige maand liep de laatste ontmoeting spaak, waarna de verhoudingen slechter werden. Het steekt de bonden dat de NVZ folders heeft verspreid onder ziekenhuispersoneel met volgens hen foutieve en onvolledige informatie.

Tot uiterste

NVZ-voorzitter Gita Gallé stelde bij de laatste breuk dat ze "tot het uiterste is gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen." Ze vond het "teleurstellend" dat de bonden niet in zijn gegaan op haar bod.

Zondagsdienst

Ondertussen gaan de acties in de ziekenhuizen door. Gisteren hielden medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder 24 uur lang zondagsdienst. Vandaag zijn er acties bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek en morgen bij de Antonius Ziekenhuizen in Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Arie van Meerkerk

16 oktober 2019


Hoop dat iedereen de JUISTE cijfers in het vizier heeft!

2x 4% over 34 maanden = 2,82% per jaar!

3,5% structureel erbij maakt 4,06% per jaar. GOED!
Let op de extra paketten IZZ!

Hans van Dijk

17 oktober 2019

Om precies te zijn 4,22% per jaar als je de cumulatieve stijging middelt op jaarbasis.

Top