ACTUEEL

Bestuursvoorzitter LUMC kondigt vertrek aan

Willy Spaan legt met ingang van 1 juni 2020 zijn functie neer als voorzitter van de raad van bestuur van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Spaan vertrekt in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Spaan (1954) is sinds 2015 voorzitter van de raad van bestuur van het LUMC. Eerder was hij onder meer voorzitter raad van bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het LUMC verliest in Spaan naar eigen zeggen "een toegankelijk en betrokken bestuursvoorzitter, die in de afgelopen 5 jaar vanuit een heldere en vooruitstrevende visie sturing heeft gegeven aan het LUMC".

Waardegedreven

Het accent hierbij lag op de maatschappelijke opgave, vanuit de academische kerntaken van het universitair medisch centrum. "Daarnaast heeft Spaan als verbindende factor vooral grote stappen gezet in de richting van innovatieve, veilige en waardegedreven zorg en heeft hij de samenwerking met (zorg)partners in en buiten de regio versterkt", aldus de raad van toezicht.

Opvolger

Spaan heeft er bewust voor gekozen om zijn vertrek in de zomer van 2020 nu al aan te kondigen, zodat de raad van toezicht ruimschoots in de gelegenheid wordt gesteld een geschikte opvolger te kunnen benoemen. Die wervings- en selectieprocedure is inmiddels gestart. Tot die tijd blijft Spaan zich volledig inzetten om verder invulling te geven aan de gekozen strategische koers van het LUMC, zoals die de afgelopen jaren is ingezet.

In het verlengde van zijn afscheid bij het LUMC legt Spaan op 1 juni ook het voorzitterschap van de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) neer.

Willy Spaan_416

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top